Al voor het twintigste jaar op rij riep Vogelbescherming Vlaanderen op om huismussen te tellen. De nieuwste telling toont nog maar eens aan dat de huismus 'kwetsbaar' is, vertelt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. 'De eerste resultaten zijn in lijn met wat we hadden verwacht. De groepen huismussen blijven klein'. Het gebrek aan groen en de verharding zorgt er voor dat de huismus - een beschermde soort - steeds minder de juiste habitat vindt om te schuilen, voedsel te zoeken en te broeden.

De resultaten tonen aan dat er vooral (41 procent van de tellingen) kleine groepjes van 1 à 5 huismussen worden geteld. Kleine kolonies zijn juist bijzonder kwestbaar. Een stabiele kolonie moet immers uit minstens 10 broedparen bestaan.

Musvriendelijke tuinen

Overigens werd er dit jaar minder druk geteld dan vorig jaar. Toen leidde een strenge lockdown ertoe dat heel wat mensen aan het tellen sloegen, met telgegevens van meer dan 9000 locaties tot gevolg. Dit jaar gaat het voorlopig om gegevens van 2375 locaties.

Vogelbescherming Vlaanderen plant een sensibiliseringscampagne, om de Vlamingen te overtuigen hun tuin wat natuurlijker in te richten, wat de huismus ten goede komt. In struiken, hagen en klimop bijvoorbeeld kunnen ze schuilen en voedsel zoeken.

Al voor het twintigste jaar op rij riep Vogelbescherming Vlaanderen op om huismussen te tellen. De nieuwste telling toont nog maar eens aan dat de huismus 'kwetsbaar' is, vertelt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. 'De eerste resultaten zijn in lijn met wat we hadden verwacht. De groepen huismussen blijven klein'. Het gebrek aan groen en de verharding zorgt er voor dat de huismus - een beschermde soort - steeds minder de juiste habitat vindt om te schuilen, voedsel te zoeken en te broeden. De resultaten tonen aan dat er vooral (41 procent van de tellingen) kleine groepjes van 1 à 5 huismussen worden geteld. Kleine kolonies zijn juist bijzonder kwestbaar. Een stabiele kolonie moet immers uit minstens 10 broedparen bestaan. Overigens werd er dit jaar minder druk geteld dan vorig jaar. Toen leidde een strenge lockdown ertoe dat heel wat mensen aan het tellen sloegen, met telgegevens van meer dan 9000 locaties tot gevolg. Dit jaar gaat het voorlopig om gegevens van 2375 locaties. Vogelbescherming Vlaanderen plant een sensibiliseringscampagne, om de Vlamingen te overtuigen hun tuin wat natuurlijker in te richten, wat de huismus ten goede komt. In struiken, hagen en klimop bijvoorbeeld kunnen ze schuilen en voedsel zoeken.