Dat 'fracking', de techniek waarbij gas- en oliehoudende gesteenten gekraakt worden door er onder hoge druk water, zand en chemicaliën in te pompen, aardbevingen kan veroorzaken, was al langer anekdotisch waargenomen. Nu hebben wetenschappers van het Department of Natural Resources in Ohio het ook formeel vastgesteld, melden de Amerikaanse media.

De wetenschappers onderzochten vijf kleine aardschokken in de buurt van Youngstown aan de voet van de Appalachen. Daar wordt volop gefrackt in de zogenaamde Utica Shale, een schalielaag die zich uitstrekt over een deel van de Oostelijke VS en de Canadese provincie Quebec.

Aangenomen wordt dat door de gaswinning de druk verhoogd is op een nabijgelegen, voorheen onbekende breuklijn in de aardbodem. Dat zou tot de aardschokken geleid hebben.

Europa

Het bedrijf dat de gasbronnen uitbaat, zegt dat het alle regels gevolgd heeft. Toch doet een en ander bijkomende twijfels rijzen over de techniek van gaswinning door hydraulisch fractureren, zoals fracking voluit heet.

Ook in België en andere Europese landen wordt overwogen om op grote schaal schaliegas te gaan winnen. In de VS heeft dat tot een spectaculaire daling van de energieprijzen geleid. Bovendien is en deel van de Europes gasvoorziening uit Rusland niet meer zeker door de crisis in Oekraïne.

kraantjeswater in brand

Aardschokken zijn echter niet het enige controversiële gevolg van schaliegaswinning. Het water dat gebruikt wordt om de gesteenten te kraken, raakt erg vervuild. Ook grondwater wordt aangetast. Bekend zijn beelden van mensen in de buurt van frackingsites die hun kraantjeswater in brand kunnen steken.

Bovendien ontstnapt er een nog steeds onbekende hoeveelheid methaan. Dat is een broeikasgas dat meer dan 20 keer sterker is dan CO2.

Dat 'fracking', de techniek waarbij gas- en oliehoudende gesteenten gekraakt worden door er onder hoge druk water, zand en chemicaliën in te pompen, aardbevingen kan veroorzaken, was al langer anekdotisch waargenomen. Nu hebben wetenschappers van het Department of Natural Resources in Ohio het ook formeel vastgesteld, melden de Amerikaanse media.De wetenschappers onderzochten vijf kleine aardschokken in de buurt van Youngstown aan de voet van de Appalachen. Daar wordt volop gefrackt in de zogenaamde Utica Shale, een schalielaag die zich uitstrekt over een deel van de Oostelijke VS en de Canadese provincie Quebec.Aangenomen wordt dat door de gaswinning de druk verhoogd is op een nabijgelegen, voorheen onbekende breuklijn in de aardbodem. Dat zou tot de aardschokken geleid hebben.Het bedrijf dat de gasbronnen uitbaat, zegt dat het alle regels gevolgd heeft. Toch doet een en ander bijkomende twijfels rijzen over de techniek van gaswinning door hydraulisch fractureren, zoals fracking voluit heet.Ook in België en andere Europese landen wordt overwogen om op grote schaal schaliegas te gaan winnen. In de VS heeft dat tot een spectaculaire daling van de energieprijzen geleid. Bovendien is en deel van de Europes gasvoorziening uit Rusland niet meer zeker door de crisis in Oekraïne.Aardschokken zijn echter niet het enige controversiële gevolg van schaliegaswinning. Het water dat gebruikt wordt om de gesteenten te kraken, raakt erg vervuild. Ook grondwater wordt aangetast. Bekend zijn beelden van mensen in de buurt van frackingsites die hun kraantjeswater in brand kunnen steken.Bovendien ontstnapt er een nog steeds onbekende hoeveelheid methaan. Dat is een broeikasgas dat meer dan 20 keer sterker is dan CO2.