Het gaat de goede kant op met de behandeling van het stedelijk afvalwater in Europa. Dat concludeert de Europese Commissie in een evaluatieverslag. Dat neemt niet weg dat sommige lidstaten allicht pas tien jaar na het verstrijken van de deadline de strenge Europese normen zullen naleven.

Volgens Europese wetgeving uit 1991 moeten lidstaten hun agglomeraties voorzien van installaties voor de opvang van stedelijk afvalwater. Het opgevangen water moet vervolgens gezuiverd worden. Daarnaast is ook nog een aanvullende zuivering verplicht voor afvalwater dat terechtkomt in kwetsbare gebieden, zoals badzones.

De uitvoering vereiste echter heel wat dure investeringen en liep allesbehalve gesmeerd. Zo verstreek de uiterste deadline voor kleine agglomeraties in de vijftien oude lidstaten (toetreding voor 2004) reeds in 2005, maar nog steeds hebben de meeste lidstaten hun huiswerk niet af. Enkel Duitsland, Oostenrijk en Nederland voldoen intussen aan vrijwel alle normen, landen als Griekenland en de Scandinavische landen komen dicht in de buurt.

Positieve trend

Het nieuwe evaluatierapport signaleert wel een positieve trend. Zo vangen de vijftien lidstaten intussen gemiddeld 97 procent van hun afvalwater op. De naleving van de algemene zuiveringsnorm bedraagt 88 procent en van de aanvullende zuiveringsregels 90 procent. Het rapport is bovendien gebaseerd op cijfers uit 2009 en 2010. De Commissie is zich ervan bewust dat in verscheidene lidstaten intussen verdere vooruitgang is geboekt.

België naar Hof van Justitie

België blijft in het evaluatierapport steken op scores van respectievelijk 78,2, 73,2 en 52 procent. De Commissie stuurde ons land deze lente nog naar het Hof van Justitie omdat tientallen kleinere gemeenten de normen nog niet respecteren. Dat aantal is de voorbije maanden wel flink geslonken, zo verluidde bij de Commissie. Ook sommige grotere agglomeraties in België voldoen nog steeds niet aan de normen.

"Mits volgehouden inspanningen" acht de Commissie het echter mogelijk dat de oude lidstaten tegen 2015 of 2016 helemaal in orde zullen zijn. Dat is tien jaar na het verstrijken van de uiterste deadline.

Vertraging

In de lidstaten die in 2004 of later toetraden, dreigt intussen minstens evenveel vertraging. In die landen, waar deadlines gelden tot ten laatste 2018, bedraagt de naleving respectievelijk 72, 39 en 14 procent. (Belga/SD)Het gaat de goede kant op met de behandeling van het stedelijk afvalwater in Europa. Dat concludeert de Europese Commissie in een evaluatieverslag. Dat neemt niet weg dat sommige lidstaten allicht pas tien jaar na het verstrijken van de deadline de strenge Europese normen zullen naleven. Volgens Europese wetgeving uit 1991 moeten lidstaten hun agglomeraties voorzien van installaties voor de opvang van stedelijk afvalwater. Het opgevangen water moet vervolgens gezuiverd worden. Daarnaast is ook nog een aanvullende zuivering verplicht voor afvalwater dat terechtkomt in kwetsbare gebieden, zoals badzones. De uitvoering vereiste echter heel wat dure investeringen en liep allesbehalve gesmeerd. Zo verstreek de uiterste deadline voor kleine agglomeraties in de vijftien oude lidstaten (toetreding voor 2004) reeds in 2005, maar nog steeds hebben de meeste lidstaten hun huiswerk niet af. Enkel Duitsland, Oostenrijk en Nederland voldoen intussen aan vrijwel alle normen, landen als Griekenland en de Scandinavische landen komen dicht in de buurt. Positieve trendHet nieuwe evaluatierapport signaleert wel een positieve trend. Zo vangen de vijftien lidstaten intussen gemiddeld 97 procent van hun afvalwater op. De naleving van de algemene zuiveringsnorm bedraagt 88 procent en van de aanvullende zuiveringsregels 90 procent. Het rapport is bovendien gebaseerd op cijfers uit 2009 en 2010. De Commissie is zich ervan bewust dat in verscheidene lidstaten intussen verdere vooruitgang is geboekt. België naar Hof van JustitieBelgië blijft in het evaluatierapport steken op scores van respectievelijk 78,2, 73,2 en 52 procent. De Commissie stuurde ons land deze lente nog naar het Hof van Justitie omdat tientallen kleinere gemeenten de normen nog niet respecteren. Dat aantal is de voorbije maanden wel flink geslonken, zo verluidde bij de Commissie. Ook sommige grotere agglomeraties in België voldoen nog steeds niet aan de normen. "Mits volgehouden inspanningen" acht de Commissie het echter mogelijk dat de oude lidstaten tegen 2015 of 2016 helemaal in orde zullen zijn. Dat is tien jaar na het verstrijken van de uiterste deadline. VertragingIn de lidstaten die in 2004 of later toetraden, dreigt intussen minstens evenveel vertraging. In die landen, waar deadlines gelden tot ten laatste 2018, bedraagt de naleving respectievelijk 72, 39 en 14 procent. (Belga/SD)