Sommige individuen hebben het allemaal - tot spijt en nijd van minder gelukkigen. Dat geldt overigens niet alleen voor mensen, maar ook in de vogelwereld.

Het vakblad Biology Letters heeft het voedingsgedrag van mannelijke sijsjes - diertjes die vooral in koudere winters ook bij ons voorkomen - geanalyseerd in functie van de kwaliteiten van hun vederkleed.

Het was al bekend dat vrouwelijke sijsjes vooral vallen voor mannetjes met een opvallend lange gele streep in hun vleugels. Wat erop wees dat die streep een signaal zou kunnen zijn voor de kwaliteit van een mannetje, anders zouden vrouwtjes niet de moeite doen er een evaluatiecomponent van te maken.

VoedingsexperimentDe mogelijkheid werd onderzocht in een experiment waarin mannelijke sijsjes een moeilijke voedingsopdracht moesten vervullen, namelijk het plukken van zaadjes uit denneappels die afgeschermd werden met tandenstokers. De resultaten van het experiment waren ondubbelzinnig: sijsjes met een langere vleugelstreep leerden sneller hoe ze dat probleem moesten oplossen dan andere. Met andere woorden, ze kunnen worden beschouwd als betere vaders voor het kroost van een vrouwtje.

Noch de lengte van de streep, noch het succes in voedingsgedrag had te maken met factoren als leeftijd of ervaring. Sexier mannetjes zijn gewoon beter dan andere. Jammer genoeg is dat in de mensenwereld niet altijd even ondubbelzinnig. (DD)

Sommige individuen hebben het allemaal - tot spijt en nijd van minder gelukkigen. Dat geldt overigens niet alleen voor mensen, maar ook in de vogelwereld. Het vakblad Biology Letters heeft het voedingsgedrag van mannelijke sijsjes - diertjes die vooral in koudere winters ook bij ons voorkomen - geanalyseerd in functie van de kwaliteiten van hun vederkleed. Het was al bekend dat vrouwelijke sijsjes vooral vallen voor mannetjes met een opvallend lange gele streep in hun vleugels. Wat erop wees dat die streep een signaal zou kunnen zijn voor de kwaliteit van een mannetje, anders zouden vrouwtjes niet de moeite doen er een evaluatiecomponent van te maken. VoedingsexperimentDe mogelijkheid werd onderzocht in een experiment waarin mannelijke sijsjes een moeilijke voedingsopdracht moesten vervullen, namelijk het plukken van zaadjes uit denneappels die afgeschermd werden met tandenstokers. De resultaten van het experiment waren ondubbelzinnig: sijsjes met een langere vleugelstreep leerden sneller hoe ze dat probleem moesten oplossen dan andere. Met andere woorden, ze kunnen worden beschouwd als betere vaders voor het kroost van een vrouwtje. Noch de lengte van de streep, noch het succes in voedingsgedrag had te maken met factoren als leeftijd of ervaring. Sexier mannetjes zijn gewoon beter dan andere. Jammer genoeg is dat in de mensenwereld niet altijd even ondubbelzinnig. (DD)