Volgens het compromis zou het gunstregime enkel nog toegekend worden aan 100 procent emissievrije wagens. Concreet gaat het om elke auto die vanaf 2025 ingeschreven wordt. Voor auto's die tussen 2023 en 2025 in gebruik genomen worden, blijft het huidige fiscale regime tot 2029 van kracht.

'Het voorstel wordt volgende week toegelicht in de Kamer', zegt Dieter Van Besien van Groen. De verwachting is dat ook de socialisten aan boord komen. De Franstalige liberalen zijn volgens De Tijd een onzekere factor, maar in prin­cipe volstaat een Vivaldi-coalitie van groenen, socialisten, christendemocraten en Open VLD om aan 76 zetels te raken.

Op de steun van de N-VA hoeven de initiatiefnemers niet te rekenen. De partij gaat zich onthouden, kondigt Kamerlid Wouter Raskin aan. 'Vanwege de ongelukkige timing. De coronacrisis stelt ons voor de zwaarste economische uitdaging sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. We vinden dit niet het moment om zo radicaal in te grijpen in de fiscaliteit van bedrijfswagens.'

Volgens het compromis zou het gunstregime enkel nog toegekend worden aan 100 procent emissievrije wagens. Concreet gaat het om elke auto die vanaf 2025 ingeschreven wordt. Voor auto's die tussen 2023 en 2025 in gebruik genomen worden, blijft het huidige fiscale regime tot 2029 van kracht. 'Het voorstel wordt volgende week toegelicht in de Kamer', zegt Dieter Van Besien van Groen. De verwachting is dat ook de socialisten aan boord komen. De Franstalige liberalen zijn volgens De Tijd een onzekere factor, maar in prin­cipe volstaat een Vivaldi-coalitie van groenen, socialisten, christendemocraten en Open VLD om aan 76 zetels te raken. Op de steun van de N-VA hoeven de initiatiefnemers niet te rekenen. De partij gaat zich onthouden, kondigt Kamerlid Wouter Raskin aan. 'Vanwege de ongelukkige timing. De coronacrisis stelt ons voor de zwaarste economische uitdaging sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. We vinden dit niet het moment om zo radicaal in te grijpen in de fiscaliteit van bedrijfswagens.'