Bioloog Frederik Van de Perre van de UAntwerpen en zijn collega's rapporteren in Science Advances dat oude en onverstoorde wouden meer broeikasgas CO2 opslaan dan jongere bossen, onder andere omdat ze meer boomsoorten tellen. O...

Bioloog Frederik Van de Perre van de UAntwerpen en zijn collega's rapporteren in Science Advances dat oude en onverstoorde wouden meer broeikasgas CO2 opslaan dan jongere bossen, onder andere omdat ze meer boomsoorten tellen. Oude wouden herbergen ook een hogere biodiversiteit. Bescherming van oude wouden levert dus dubbele winst op, een belangrijke boodschap in een tijd dat bossen overal ter wereld onder zware druk komen. De onderzoekers waarschuwen er evenwel voor dat in jonge bossen vaak andere soorten leven dan in oude. Als we maximaal op het behoud van biodiversiteit willen inzetten, moeten we dus ook jonge bossen beschermen. Door savannebranden in het Congobekken slaat op het Congolese regenwoud evenveel stikstof neer als er door het verkeer, de landbouw en de industrie op West-Europa neerkomt. Dat stelt bio-ingenieur Marijn Bauters van de UGent in Proceedings of the National Academy of Sciences. Het stikstof kan duizenden kilometers van brandhaarden vandaan neerslaan. Het proces kan de capaciteit tot opslag van CO2 in een woud beperken. Sommige branden ontstaan spontaan, andere worden aangestoken door boeren.