Ongeveer 1.253 van de 10.052 beschreven vogelsoorten, omgerekend 12,5 procent, zijn bedreigd in hun voortbestaan. In 2010 waren dat er 1.240, van de toen beschreven 10.027 vogelsoorten. Dat zegt BirdLife International, waarvan Natuurpunt de Vlaamse partner is.

Indische trap

"Op de lijst van de nieuwe pechvogels prijken dit jaar de Indische trap en de Bahama troepiaal", aldus Wim Van den Bossche van Natuurpunt. "De Indische trap leeft in de graslanden van India en Pakistan en is sterk in aantal achteruitgegaan door jacht en verstoring, alsook door verlies en versnippering van het leefgebied. Het huidige aantal in het wild wordt op zowat 250 individuen geschat. Die trap is ongeveer een meter groot en weegt bijna 15 kilogram."

Bahama troepiaal

Van de Bahama troepiaal, een kleurrijke zwartgele vogel die op twee eilanden van de Bahama's leeft, wordt de populatie op 180 exemplaren geschat. "Een ziekte in kokospalmen heeft nestbomen vernield in gebieden waar de vogelsoort erg talrijk was. Ook de parasitaire glanskoevogel, die eieren legt in de nesten, zorgt voor de achteruitgang."

TorenvalkEen positief verhaal komt onder meer uit Europa. "De populatie van de kleine torenvalk is gestabiliseerd en neemt zelfs toe door de bescherming en het herstel van kolonies in gebouwen, de promotie van natuurvriendelijke landbouw op plaatsen waar ze voedsel zoeken, en de bescherming van gemeenschappelijke slaapplaatsen in de overwinteringsgebieden." (Belga/EE)

Ongeveer 1.253 van de 10.052 beschreven vogelsoorten, omgerekend 12,5 procent, zijn bedreigd in hun voortbestaan. In 2010 waren dat er 1.240, van de toen beschreven 10.027 vogelsoorten. Dat zegt BirdLife International, waarvan Natuurpunt de Vlaamse partner is.Indische trap "Op de lijst van de nieuwe pechvogels prijken dit jaar de Indische trap en de Bahama troepiaal", aldus Wim Van den Bossche van Natuurpunt. "De Indische trap leeft in de graslanden van India en Pakistan en is sterk in aantal achteruitgegaan door jacht en verstoring, alsook door verlies en versnippering van het leefgebied. Het huidige aantal in het wild wordt op zowat 250 individuen geschat. Die trap is ongeveer een meter groot en weegt bijna 15 kilogram." Bahama troepiaal Van de Bahama troepiaal, een kleurrijke zwartgele vogel die op twee eilanden van de Bahama's leeft, wordt de populatie op 180 exemplaren geschat. "Een ziekte in kokospalmen heeft nestbomen vernield in gebieden waar de vogelsoort erg talrijk was. Ook de parasitaire glanskoevogel, die eieren legt in de nesten, zorgt voor de achteruitgang." TorenvalkEen positief verhaal komt onder meer uit Europa. "De populatie van de kleine torenvalk is gestabiliseerd en neemt zelfs toe door de bescherming en het herstel van kolonies in gebouwen, de promotie van natuurvriendelijke landbouw op plaatsen waar ze voedsel zoeken, en de bescherming van gemeenschappelijke slaapplaatsen in de overwinteringsgebieden." (Belga/EE)