Onze volgende generatie krijgt helaas geen garantie op een duurzaam klimaat en energiebeleid in Europa. Ondanks de euforie die de regeringsleiders toonden in de nacht van vrijdag op zaterdag vindt SP.A, net zoals de Bond Beter Leefmilieu, dat ambitie ontbreekt in het gemaakte akkoord. Europa wil enkel het absolute minimum doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Het is daarnaast jammer vast te stellen dat België via bijkomende achterpoortjes en omwegen haar doelstellingen voor de reductie van vervuiling in transport, gebouwen en landbouw kan omzeilen.

Europa mikt op minstens 40 procent emissiereducties en minstens 27 procent hernieuwbare energie en energiebesparing op EU-niveau in 2030. Dat is te weinig. De Vlaamse en Federale Regering hebben hun verantwoordelijk ontlopen. De burgers zijn het slachtoffer en de grote vervuilers de winnaars. De doelstelling van 50 procent, zoals Zweden voorstelde, is het minimum als we een realistische kans willen hebben om de gevolgen van de klimaatopwarming enigszins binnen de perken te houden en ervoor te zorgen dat we binnenkort niet allemaal met mondmaskers moeten rondlopen en -fietsen.

'Onze volgende generatie krijgt helaas geen garantie op een duurzaam klimaat en energiebeleid in Europa'

Een sterk, maar vooral ambitieus Europees klimaatbeleid kan de Belgische economie aanzwengelen, jobs creëren en uiteraard de luchtkwaliteit verbeteren. Zelfs 12 van Europa's grootste bedrijven (Ikea, Unliver, Philips, DSM) en grote energiebedrijven hebben gepleit voor ambitieuze bindende akkoorden over energie-efficiëntie en duurzame energie.

Daarbovenop blijkt uit recent onderzoek dat België bijzonder kwetsbaar is voor effecten van de klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel. Een ander probleem, dat zich nu reeds voltrekt en wellicht minder ver weg lijkt, is luchtvervuiling. Vergeet niet dat België zich al heeft moeten verantwoorden voor het Europees Hof van Justitie voor zijn overschrijdingen van fijn stof. Dit zijn problemen die we onmogelijk kunnen aanpakken met enkel Vlaamse of Belgische maatregelen. Het is dus meer dan ooit noodzakelijk om op internationaal niveau voluit te gaan voor ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het mag duidelijk zijn dat België één van de grootste belanghebbenden is bij een ambitieus klimaatakkoord.

Rob Beenders, Vlaams parlementslid voor SP.A

Onze volgende generatie krijgt helaas geen garantie op een duurzaam klimaat en energiebeleid in Europa. Ondanks de euforie die de regeringsleiders toonden in de nacht van vrijdag op zaterdag vindt SP.A, net zoals de Bond Beter Leefmilieu, dat ambitie ontbreekt in het gemaakte akkoord. Europa wil enkel het absolute minimum doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Het is daarnaast jammer vast te stellen dat België via bijkomende achterpoortjes en omwegen haar doelstellingen voor de reductie van vervuiling in transport, gebouwen en landbouw kan omzeilen.Europa mikt op minstens 40 procent emissiereducties en minstens 27 procent hernieuwbare energie en energiebesparing op EU-niveau in 2030. Dat is te weinig. De Vlaamse en Federale Regering hebben hun verantwoordelijk ontlopen. De burgers zijn het slachtoffer en de grote vervuilers de winnaars. De doelstelling van 50 procent, zoals Zweden voorstelde, is het minimum als we een realistische kans willen hebben om de gevolgen van de klimaatopwarming enigszins binnen de perken te houden en ervoor te zorgen dat we binnenkort niet allemaal met mondmaskers moeten rondlopen en -fietsen.Een sterk, maar vooral ambitieus Europees klimaatbeleid kan de Belgische economie aanzwengelen, jobs creëren en uiteraard de luchtkwaliteit verbeteren. Zelfs 12 van Europa's grootste bedrijven (Ikea, Unliver, Philips, DSM) en grote energiebedrijven hebben gepleit voor ambitieuze bindende akkoorden over energie-efficiëntie en duurzame energie.Daarbovenop blijkt uit recent onderzoek dat België bijzonder kwetsbaar is voor effecten van de klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel. Een ander probleem, dat zich nu reeds voltrekt en wellicht minder ver weg lijkt, is luchtvervuiling. Vergeet niet dat België zich al heeft moeten verantwoorden voor het Europees Hof van Justitie voor zijn overschrijdingen van fijn stof. Dit zijn problemen die we onmogelijk kunnen aanpakken met enkel Vlaamse of Belgische maatregelen. Het is dus meer dan ooit noodzakelijk om op internationaal niveau voluit te gaan voor ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het mag duidelijk zijn dat België één van de grootste belanghebbenden is bij een ambitieus klimaatakkoord.Rob Beenders, Vlaams parlementslid voor SP.A