Een Brits rapport stelt dat de flora en fauna in onze oceanen sneller uitsterven dan gedacht. De oorzaken voor die grootschalige sterfte zijn klimaatverandering, overbevissing en vervuiling. Beleidsmakers schenken volgens het rapport te weinig aandacht aan de problematiek.

Volgens een studie van het International Programme on the State of the Ocean (IPSO) sterven de dieren en planten in onze oceanen uit in een alarmerend snel tempo. De Britse organisatie waarschuwt dat de wereldzeeën opwarmen door de klimaatverandering. Bovendien daalt het zuurstofpeil er, terwijl de verzuring toeneemt en het leven in de oceanen lijdt onder vervuiling en overmatige bevissing.

Onze oceanen warmen op door het broeikaseffect. De temperatuur op aarde mag dan wel tijdelijk niet meer stijgen, maar in de zeeën gaat het proces gewoon door. Het zuurstofniveau gaat erop achteruit, omdat er almaar meer algen ontstaan. Dat ligt aan de grote hoeveelheden meststoffen en rioolwater, die door de mens in zee worden geloodst. De CO2 in de lucht veroorzaakt de toenemende oceaanverzuring.

Koraalriffen

De veranderingen in het klimaat zorgen ervoor dat het koraal afsterft. Koraalriffen zijn de longen van de zee en worden door veel zeedieren gebruikt als broedplaats. Ze zijn in dat opzicht te vergelijken met bossen. Met het verdwijnen van de koraalriffen worden dus ook veel plant- en diersoorten in hun voortbestaan bedreigd. Wetenschappers vermoeden dat de verzuring van de zee de oorzaak is van de afbraak van de riffen.

Uitstervingsgolf

De Britse klimaatwetenschappers vrezen daarom voor een massale uitstervingsgolf. De laatste massa-extinctie in onze oceanen vond 55 miljoen jaar geleden plaats. Bij de overgang van het Paleoceen op het Eoceen werd het temperatuursmaximum bereikt. Dat leidde tot het uitsterven van bijna de helft van alle diersoorten. Maar de snelheid waarmee de temperatuur toeneemt, is vandaag zelfs hoger dan toen.

Klimaatakkoord

Volgens het IPSO-rapport moet de wereld zich reppen om tegen 2015 een klimaatakkoord te sluiten. De wetenschappers pleiten bovendien ook voor andere visquota en strengere visserijwetten. Eigenlijk schreven de wetenschappers twee jaar geleden precies hetzelfde. Ze klagen dan ook aan dat hun roep in dovemans oren valt bij de beleidsmakers. (YD)

Een Brits rapport stelt dat de flora en fauna in onze oceanen sneller uitsterven dan gedacht. De oorzaken voor die grootschalige sterfte zijn klimaatverandering, overbevissing en vervuiling. Beleidsmakers schenken volgens het rapport te weinig aandacht aan de problematiek.Volgens een studie van het International Programme on the State of the Ocean (IPSO) sterven de dieren en planten in onze oceanen uit in een alarmerend snel tempo. De Britse organisatie waarschuwt dat de wereldzeeën opwarmen door de klimaatverandering. Bovendien daalt het zuurstofpeil er, terwijl de verzuring toeneemt en het leven in de oceanen lijdt onder vervuiling en overmatige bevissing.Onze oceanen warmen op door het broeikaseffect. De temperatuur op aarde mag dan wel tijdelijk niet meer stijgen, maar in de zeeën gaat het proces gewoon door. Het zuurstofniveau gaat erop achteruit, omdat er almaar meer algen ontstaan. Dat ligt aan de grote hoeveelheden meststoffen en rioolwater, die door de mens in zee worden geloodst. De CO2 in de lucht veroorzaakt de toenemende oceaanverzuring.De veranderingen in het klimaat zorgen ervoor dat het koraal afsterft. Koraalriffen zijn de longen van de zee en worden door veel zeedieren gebruikt als broedplaats. Ze zijn in dat opzicht te vergelijken met bossen. Met het verdwijnen van de koraalriffen worden dus ook veel plant- en diersoorten in hun voortbestaan bedreigd. Wetenschappers vermoeden dat de verzuring van de zee de oorzaak is van de afbraak van de riffen.De Britse klimaatwetenschappers vrezen daarom voor een massale uitstervingsgolf. De laatste massa-extinctie in onze oceanen vond 55 miljoen jaar geleden plaats. Bij de overgang van het Paleoceen op het Eoceen werd het temperatuursmaximum bereikt. Dat leidde tot het uitsterven van bijna de helft van alle diersoorten. Maar de snelheid waarmee de temperatuur toeneemt, is vandaag zelfs hoger dan toen.Volgens het IPSO-rapport moet de wereld zich reppen om tegen 2015 een klimaatakkoord te sluiten. De wetenschappers pleiten bovendien ook voor andere visquota en strengere visserijwetten. Eigenlijk schreven de wetenschappers twee jaar geleden precies hetzelfde. Ze klagen dan ook aan dat hun roep in dovemans oren valt bij de beleidsmakers. (YD)