In de 364 Belgische laboratoria zijn vorig jaar 600.986 proefdieren gebruikt. Dat is een afname van 9,64 procent tegenover 2011 en eveneens het laagste percentage sinds 2000. Dertig procent van de erkende labo's voerde in 2012 geen enkele dierproef uit. Dat meldt de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

"Met uitzondering van enkele knaagdieren, landbouwhuisdieren en vogels geldt de vermindering voor alle diersoorten", zo stelt de federale overheidsdienst.

Drieënvijftig procent van de proefdieren werd in 2012 gebruikt voor de ontwikkeling en controle van gezondheidsproducten, zoals geneesmiddelen. Veertig procent werd ingezet voor fundamenteel onderzoek in de schoot van de universiteiten van ons land.

Strenge wetgeving

"Ondanks het feit dat hun aantal vermindert, blijven ratten en muizen de meest gebruikte proefdieren (77,8 procent). Ze worden gevolgd door vissen (9,43 procent) en konijnen (7,91 procent)", luidt het. Apen maakten in 2012 slechts 0,00066 procent van alle proefdieren uit. "Ze werden enkel gebruikt in het kader van fundamenteel onderzoek naar de werking van onze hersenen en de behandeling van diabetes."

België heeft volgens de FOD een strenge wetgeving rond dierproeven. Recent verscheen overigens een nieuw Koninklijk Besluit dat een aantal Europese regels om dierproeven te mogen uitvoeren, omzet in Belgisch recht. (Belga/INM)

In de 364 Belgische laboratoria zijn vorig jaar 600.986 proefdieren gebruikt. Dat is een afname van 9,64 procent tegenover 2011 en eveneens het laagste percentage sinds 2000. Dertig procent van de erkende labo's voerde in 2012 geen enkele dierproef uit. Dat meldt de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. "Met uitzondering van enkele knaagdieren, landbouwhuisdieren en vogels geldt de vermindering voor alle diersoorten", zo stelt de federale overheidsdienst. Drieënvijftig procent van de proefdieren werd in 2012 gebruikt voor de ontwikkeling en controle van gezondheidsproducten, zoals geneesmiddelen. Veertig procent werd ingezet voor fundamenteel onderzoek in de schoot van de universiteiten van ons land. Strenge wetgeving "Ondanks het feit dat hun aantal vermindert, blijven ratten en muizen de meest gebruikte proefdieren (77,8 procent). Ze worden gevolgd door vissen (9,43 procent) en konijnen (7,91 procent)", luidt het. Apen maakten in 2012 slechts 0,00066 procent van alle proefdieren uit. "Ze werden enkel gebruikt in het kader van fundamenteel onderzoek naar de werking van onze hersenen en de behandeling van diabetes." België heeft volgens de FOD een strenge wetgeving rond dierproeven. Recent verscheen overigens een nieuw Koninklijk Besluit dat een aantal Europese regels om dierproeven te mogen uitvoeren, omzet in Belgisch recht. (Belga/INM)