Ze horen tot de mooiste meeuwtjes op aarde: de drieteenmeeuwen, echte zeebeestjes die af en toe ook voor onze kust gezien worden. De meeste broeden in het hoge noorden, maar in de winter verspreiden ze zich en zijn ze, bijvoorbeeld, talrijk voor de Atlantische kust van Spanje en Portugal.

Wetenschappers hebben een aantal meeuwen met satellietzenders uitgerust om na te gaan hoe ze zich verplaatsen vanaf hun broedkolonies in het noorden van Noorwegen. Ze beschrijven hun eerste resultaten in het vakblad Marine Ecology Progress Series. Daaruit blijkt dat de diertjes na het broedseizoen grotendeels in de buurt van Spitsbergen blijven hangen om hun veren te vernieuwen en nieuwe krachten op te doen. En als dat gebeurd is, na een maand of twee, trekken ze weg, in een krachtige beweging van een dikke week.

Maar ze komen niet uitsluitend voor het Iberisch schiereiland terecht. Een substantieel deel van de populatie blijkt voor de oostkust van Groenland te overwinteren, in ijsvrije zones. De onderzoekers gaan ervan uit dat door het ijsvrij worden van steeds grotere zones in het noordpoolgebied, het trekgedrag van de vogels beduidend zal worden bijgestuurd.

Of dat een effect zal hebben op hun succes, en op de rest van de voedselketen, is vooralsnog niet duidelijk. Het zal wel moeilijker worden om de sierlijke meeuwtjes in onze contreien te zien te krijgen. (DD)

Ze horen tot de mooiste meeuwtjes op aarde: de drieteenmeeuwen, echte zeebeestjes die af en toe ook voor onze kust gezien worden. De meeste broeden in het hoge noorden, maar in de winter verspreiden ze zich en zijn ze, bijvoorbeeld, talrijk voor de Atlantische kust van Spanje en Portugal. Wetenschappers hebben een aantal meeuwen met satellietzenders uitgerust om na te gaan hoe ze zich verplaatsen vanaf hun broedkolonies in het noorden van Noorwegen. Ze beschrijven hun eerste resultaten in het vakblad Marine Ecology Progress Series. Daaruit blijkt dat de diertjes na het broedseizoen grotendeels in de buurt van Spitsbergen blijven hangen om hun veren te vernieuwen en nieuwe krachten op te doen. En als dat gebeurd is, na een maand of twee, trekken ze weg, in een krachtige beweging van een dikke week. Maar ze komen niet uitsluitend voor het Iberisch schiereiland terecht. Een substantieel deel van de populatie blijkt voor de oostkust van Groenland te overwinteren, in ijsvrije zones. De onderzoekers gaan ervan uit dat door het ijsvrij worden van steeds grotere zones in het noordpoolgebied, het trekgedrag van de vogels beduidend zal worden bijgestuurd. Of dat een effect zal hebben op hun succes, en op de rest van de voedselketen, is vooralsnog niet duidelijk. Het zal wel moeilijker worden om de sierlijke meeuwtjes in onze contreien te zien te krijgen. (DD)