Vijftig mensen uit Leuven en omgeving rijden vanaf 1 september een half jaar lang met een intelligente meter in hun wagen die de kostprijs van hun rit berekent. Vooralsnog virtueel, de proefpersonen zullen op het einde van de maand dus geen factuur moeten betalen, maar het systeem biedt wel heel wat mogelijkheden voor de toekomst.

Voor rekeningrijden bijvoorbeeld. De OBU of On Board Unit bepaalt met gps de positie van de wagen, en die gegevens worden via het gsm-netwerk van Mobistar naar een centrale computer gestuurd. Die bepaalt dan de prijs van de verplaatsing op basis van milieuvriendelijkheid van de wagen (zuiniger wagens die het milieu minder belasten, betalen ook minder), de wegen die je gebruikt (sluipwegen zijn duurder) en het tijdstip van de dag (rijden tijdens de spits kost meer).

"Als we niets doen, staat binnenkort heel België stil", zegt Yves Van Seters, woordvoerder van IBM België, dat samen met partner NXP aan de basis ligt van het project. "Mensen in files verliezen tijd, verbruiken onnodig brandstof en vervuilen de lucht. Iedereen is gebaat bij een oplossing van dat probleem."

De meter tikt

Een bijkomend voordeel van de technologie is de sensibilisering van de bestuurders: bij een eerdere, beperktere, test in het Nederlandse Eindhoven bleek dat de 'tikkende meter' in de wagen de gebruiker meer bewust maakt van de prijs van zijn verplaatsing, net als in een taxi. "Het is inderdaad zeker ook de bedoeling om mensen te doen nadenken over mobiliteit", bevestigt Yves Van Seters. "Mensen die nu nog uit gewoonte de wagen nemen, gaan misschien overwegen om met de trein of per fiets naar het werk te rijden." Al is het wellicht moeilijk om oude, vastgeroeste gewoontes te veranderen.

Van Seters: "We zagen in Eindhoven wel degelijk een positieve invloed van de meters op het verplaatsingsgedrag van de deelnemers aan de test. In Leuven zal onder andere worden nagegaan of dat effect blijvend is: de laatste twee maanden van de proefperiode wordt de 'pricing' van het systeem uitgeschakeld om te zien of mensen al dan niet weer in hun oude gewoontes hervallen."

Kritiek

Uit een enquête bleek onlangs dat een meerderheid van de Vlamingen niet gewonnen is voor rekeningrijden. Vooral de extra kosten en het gevaar voor de privacy waren voor heel wat mensen een probleem. Van Seters: "We pleiten met dit systeem niet voor een extra heffing, maar wel voor een belasting op basis van het gebruik van een wagen in plaats van op het bezit ervan. Bij modaal gebruik zal rekeningrijden wellicht ongeveer evenveel kosten als de huidige autobelasting. Al is het natuurlijk de overheid die de prijszetting bepaalt, en niet de aanbieder van de technologie. En wie slim omgaat met mobiliteit, zal zich met dit systeem zelfs goedkoper kunnen verplaatsen dan nu het geval is."

Ook aan de bescherming van de privacy is gedacht: "Het systeem werkt met nummers, waar pas in laatste instantie, bij de facturering, een naam op geplakt wordt. De toegang tot die database is uiteraard erg beperkt en beveiligd. Ook de gebruiker zelf zal aan persoonlijke trajectcontrole kunnen doen, waarvoor hij een paswoord krijgt. Aan wie hij dat geeft, is natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar het systeem is in elk geval minstens zo veilig, zo niet veiliger, dan dat van onze gsm, waardoor we ook elke seconde van de dag uiterst nauwkeurig traceerbaar zijn."

Londen en Stockholm als voorbeeld

Twee Europese steden waar het rekeningrijden al met succes is ingevoerd, zijn Londen en Stockholm. In beide steden is de ochtendspits sterk verminderd, is het verkeer in de binnenstad zichtbaar afgenomen en het gebruik van het openbaar vervoer en milieuvriendelijke auto's sterk gestegen. Londen maakt zich bovendien sterk dat het leeuwendeel van de opbrengsten van het rekeningrijden geïnvesteerd wordt in het verbeteren en de uitbouw van het openbaar vervoer, zodat bewoners en bezoekers zich snel en efficiënt door de stad kunnen verplaatsen.

In die lijn ligt ook het uiteindelijk doel van de technologie die nu in Leuven wordt getest: de gebruiker een gepersonaliseerd traject aanbieden, via de verschillende beschikbare transportsystemen, om hem op de meest efficiënte, goedkope en milieuvriendelijke manier op zijn bestemming te krijgen. (JH)

Vijftig mensen uit Leuven en omgeving rijden vanaf 1 september een half jaar lang met een intelligente meter in hun wagen die de kostprijs van hun rit berekent. Vooralsnog virtueel, de proefpersonen zullen op het einde van de maand dus geen factuur moeten betalen, maar het systeem biedt wel heel wat mogelijkheden voor de toekomst. Voor rekeningrijden bijvoorbeeld. De OBU of On Board Unit bepaalt met gps de positie van de wagen, en die gegevens worden via het gsm-netwerk van Mobistar naar een centrale computer gestuurd. Die bepaalt dan de prijs van de verplaatsing op basis van milieuvriendelijkheid van de wagen (zuiniger wagens die het milieu minder belasten, betalen ook minder), de wegen die je gebruikt (sluipwegen zijn duurder) en het tijdstip van de dag (rijden tijdens de spits kost meer). "Als we niets doen, staat binnenkort heel België stil", zegt Yves Van Seters, woordvoerder van IBM België, dat samen met partner NXP aan de basis ligt van het project. "Mensen in files verliezen tijd, verbruiken onnodig brandstof en vervuilen de lucht. Iedereen is gebaat bij een oplossing van dat probleem." De meter tikt Een bijkomend voordeel van de technologie is de sensibilisering van de bestuurders: bij een eerdere, beperktere, test in het Nederlandse Eindhoven bleek dat de 'tikkende meter' in de wagen de gebruiker meer bewust maakt van de prijs van zijn verplaatsing, net als in een taxi. "Het is inderdaad zeker ook de bedoeling om mensen te doen nadenken over mobiliteit", bevestigt Yves Van Seters. "Mensen die nu nog uit gewoonte de wagen nemen, gaan misschien overwegen om met de trein of per fiets naar het werk te rijden." Al is het wellicht moeilijk om oude, vastgeroeste gewoontes te veranderen. Van Seters: "We zagen in Eindhoven wel degelijk een positieve invloed van de meters op het verplaatsingsgedrag van de deelnemers aan de test. In Leuven zal onder andere worden nagegaan of dat effect blijvend is: de laatste twee maanden van de proefperiode wordt de 'pricing' van het systeem uitgeschakeld om te zien of mensen al dan niet weer in hun oude gewoontes hervallen." Kritiek Uit een enquête bleek onlangs dat een meerderheid van de Vlamingen niet gewonnen is voor rekeningrijden. Vooral de extra kosten en het gevaar voor de privacy waren voor heel wat mensen een probleem. Van Seters: "We pleiten met dit systeem niet voor een extra heffing, maar wel voor een belasting op basis van het gebruik van een wagen in plaats van op het bezit ervan. Bij modaal gebruik zal rekeningrijden wellicht ongeveer evenveel kosten als de huidige autobelasting. Al is het natuurlijk de overheid die de prijszetting bepaalt, en niet de aanbieder van de technologie. En wie slim omgaat met mobiliteit, zal zich met dit systeem zelfs goedkoper kunnen verplaatsen dan nu het geval is." Ook aan de bescherming van de privacy is gedacht: "Het systeem werkt met nummers, waar pas in laatste instantie, bij de facturering, een naam op geplakt wordt. De toegang tot die database is uiteraard erg beperkt en beveiligd. Ook de gebruiker zelf zal aan persoonlijke trajectcontrole kunnen doen, waarvoor hij een paswoord krijgt. Aan wie hij dat geeft, is natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar het systeem is in elk geval minstens zo veilig, zo niet veiliger, dan dat van onze gsm, waardoor we ook elke seconde van de dag uiterst nauwkeurig traceerbaar zijn." Londen en Stockholm als voorbeeld Twee Europese steden waar het rekeningrijden al met succes is ingevoerd, zijn Londen en Stockholm. In beide steden is de ochtendspits sterk verminderd, is het verkeer in de binnenstad zichtbaar afgenomen en het gebruik van het openbaar vervoer en milieuvriendelijke auto's sterk gestegen. Londen maakt zich bovendien sterk dat het leeuwendeel van de opbrengsten van het rekeningrijden geïnvesteerd wordt in het verbeteren en de uitbouw van het openbaar vervoer, zodat bewoners en bezoekers zich snel en efficiënt door de stad kunnen verplaatsen. In die lijn ligt ook het uiteindelijk doel van de technologie die nu in Leuven wordt getest: de gebruiker een gepersonaliseerd traject aanbieden, via de verschillende beschikbare transportsystemen, om hem op de meest efficiënte, goedkope en milieuvriendelijke manier op zijn bestemming te krijgen. (JH)