Waarover moeten de onderhandelaars in Durban een akkoord bereiken? Het zal er in Durban vooral om draaien of er een vervolg komt op het allereerste klimaatprotocol, dat in 1997 in het Japanse Kyoto werd afgesproken. Dat loopt in principe eind 2012 af. Maar ondertussen is het duidelijk dat het protocol op zijn minst zijn belangrijkste doelstelling, de vertraging van de opwarming van het aardklimaat, niet heeft kunnen realiseren.

Heeft de top kans op slagen? Welke factoren spelen in het voordeel van Durban, welke in zijn nadeel?

De kans op slagen is klein, want belangrijke landen als Canada, Rusland en Japan zijn niet langer bereid zomaar te investeren in een verlenging van wat was afgesproken. De Verenigde Staten hebben zelfs nooit meegewerkt. En de voornaamste promotor van de strijd tegen de opwarming, de Europese Unie, worstelt met de gevolgen van een economische crisis, waardoor er méér op de centen zal worden gelet.

Ontwikkelingslanden pikken het daarenboven niet dat er voorwaarden gekoppeld zouden worden aan het geld dat ze krijgen om zelf maatregelen tegen klimaatopwarming te nemen. Het ziet er dus allemaal niet goed uit.

Hoe belangrijk is deze top? Wat bij een fiasco? Het belang van dit soort megaondernemingen neemt jaar na jaar af, vooral omdat de vorige bijeenkomsten géén grote resultaten opleverden. Waarnemers pleiten er trouwens voor om Kyoto overboord te gooien, en helemaal opnieuw te beginnen. Terug naar af dus.

Zou het niet beter zijn om op kleinere schaal te werken in plaats van 'megatops' te organiseren? Ik heb het gevoel dat we vooral heil zullen kunnen verwachten van wetenschappers en ondernemers, die op hun niveau werken aan nieuwe technieken om efficiënter en duurzamer met ons energieverbruik om te gaan. Ik heb niet het gevoel dat politici en andere beleidsmensen voldoende greep op elkaar en op de situatie hebben om zo'n complex probleem als de klimaatverandering efficiënt aan te pakken.

Doen België en de Europese Unie al voldoende om het klimaat te beschermen? Wat kan beter?

We zijn zeker niet slecht bezig, maar het kan altijd beter, en zoals overal gaat het ook bij ons veel trager dan voorspeld. Ik denk dat we er gewoon vanuit moeten gaan dat het niet realistisch is de strenge doelstellingen binnen de voorziene termijn te behalen, en dat we er rekening mee moeten houden dat we met de gevolgen van de klimaatveranderingen zullen worstelen. De prangende vraag is dan: hoe erg zullen die gevolgen zijn? (DD)

Waarover moeten de onderhandelaars in Durban een akkoord bereiken? Het zal er in Durban vooral om draaien of er een vervolg komt op het allereerste klimaatprotocol, dat in 1997 in het Japanse Kyoto werd afgesproken. Dat loopt in principe eind 2012 af. Maar ondertussen is het duidelijk dat het protocol op zijn minst zijn belangrijkste doelstelling, de vertraging van de opwarming van het aardklimaat, niet heeft kunnen realiseren. Heeft de top kans op slagen? Welke factoren spelen in het voordeel van Durban, welke in zijn nadeel? De kans op slagen is klein, want belangrijke landen als Canada, Rusland en Japan zijn niet langer bereid zomaar te investeren in een verlenging van wat was afgesproken. De Verenigde Staten hebben zelfs nooit meegewerkt. En de voornaamste promotor van de strijd tegen de opwarming, de Europese Unie, worstelt met de gevolgen van een economische crisis, waardoor er méér op de centen zal worden gelet. Ontwikkelingslanden pikken het daarenboven niet dat er voorwaarden gekoppeld zouden worden aan het geld dat ze krijgen om zelf maatregelen tegen klimaatopwarming te nemen. Het ziet er dus allemaal niet goed uit. Hoe belangrijk is deze top? Wat bij een fiasco? Het belang van dit soort megaondernemingen neemt jaar na jaar af, vooral omdat de vorige bijeenkomsten géén grote resultaten opleverden. Waarnemers pleiten er trouwens voor om Kyoto overboord te gooien, en helemaal opnieuw te beginnen. Terug naar af dus. Zou het niet beter zijn om op kleinere schaal te werken in plaats van 'megatops' te organiseren? Ik heb het gevoel dat we vooral heil zullen kunnen verwachten van wetenschappers en ondernemers, die op hun niveau werken aan nieuwe technieken om efficiënter en duurzamer met ons energieverbruik om te gaan. Ik heb niet het gevoel dat politici en andere beleidsmensen voldoende greep op elkaar en op de situatie hebben om zo'n complex probleem als de klimaatverandering efficiënt aan te pakken. Doen België en de Europese Unie al voldoende om het klimaat te beschermen? Wat kan beter? We zijn zeker niet slecht bezig, maar het kan altijd beter, en zoals overal gaat het ook bij ons veel trager dan voorspeld. Ik denk dat we er gewoon vanuit moeten gaan dat het niet realistisch is de strenge doelstellingen binnen de voorziene termijn te behalen, en dat we er rekening mee moeten houden dat we met de gevolgen van de klimaatveranderingen zullen worstelen. De prangende vraag is dan: hoe erg zullen die gevolgen zijn? (DD)