In de Peruaanse hoofdstad Lima gaat maandag de twintigste internationale klimaatconferentie van start. Ongeveer 195 landen zullen er nog tot 12 december de funderingen leggen voor een groot klimaatakkoord dat eind 2015 in Parijs moet worden bereikt.

Optimisme

Voor het eerst sinds lang lijkt er enig optimisme over een klimaattop te waaien. Na een jarenlange patstelling waren er dit jaar immers enkele belangrijke ontwikkelingen in de internationale actie tegen klimaatverandering. China en de VS verrasten vriend en vijand toen ze een akkoord aankondigden waarin de VS beloven tegen 2025 de uitstoot van broeikasgassen met 26 tot 28 procent te verminderen ten opzichte van het niveau in 2005. De Amerikaanse president Barack Obama probeert het voortouw te nemen in de strijd tegen klimaatverandering in de aanloop naar de conferentie van Parijs. De strijd tegen klimaatverandering was een prioriteit tijdens Obama's verkiezingscampagne in 2008.

China, dat samen met de VS de grootste producent van CO2 is, beloofde dan weer voor het eerst een einde aan de groei van de uitstoot, ten laatste in 2030. De nieuwe afspraken laten zien dat er bij de twee grootste CO2-vervuilers de bereidheid bestaat constructief samen te werken. Eerder beloofde de Europese Unie om de uitstoot van CO2 tegen 2030 met minstens 40 procent terug te dringen.

Grootste klimaatmars ooit

Daarnaast was er in september de grootste klimaatmars ooit. Maar liefst 300.000 mensen kwamen op straat om onze planeet te redden, onder wie heel wat bekend volk, zoals acteur Leonardo DiCaprio en VN-topman Ban Ki-moon.

Het zijn sterke signalen voor de klimaatonderhandelingen in Lima, die volgend jaar in Parijs moeten uitmonden in een globaal akkoord over de aanpak van de klimaatverandering. De bedoeling is dat er dan afspraken worden gemaakt over de inspanningen die geleverd moeten worden om de wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden Celsius te beperken. Het akkoord dat daar wordt gesloten, moet ingaan in 2020.

Bindend of niet?

Tijdens de "Conferentie van de Partijen" (COP) in Lima wordt de weg voorbereid voor die Parijse klimaattop. Maar dat betekent niet dat deze bijeenkomst er een zonder inzet is. "Het grootste deel van het werk moet nu gebeuren", zegt Mathias Bienstman, beleidsmedewerker van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). "In Parijs moeten dan nog de eindonderhandelingen en de feestelijke ondertekening plaatsvinden."

© Reuters

Concreet moet er in Lima een eerste ontwerptekst worden bereikt voor het akkoord. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk worden of dat volgende klimaatakkoord al dan niet bindende doelstellingen zal bevatten. De VS en China hebben zich tot nu toe altijd verzet tegen bindende doelstellingen, en zelfs met de nieuwe overeenkomst is het lang niet zeker dat ze hun standpunten daarover zullen veranderen.

Ook moeten in Peru de engagementen van de verschillende landen worden gedefinieerd. Elk land moet in het eerste kwartaal van 2015 immers duidelijk aangeven welke bijdragen het wil leveren voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en voor de financiering van het Klimaatfonds, dat arme landen moet bijstaan bij hun aanpak van (de gevolgen van) de klimaatverandering. De top in Lima moet alvast duidelijk maken aan welke criteria die engagementen moeten voldoen.

"Voor ons is het ook cruciaal dat daarbij ook een procedure wordt afgesproken om na te gaan of alle beloofde inspanningen samen wel voldoende zullen zijn", zegt Bienstman daarover. "Als het niet voldoende blijkt, wat waarschijnlijk ook het geval zal zijn, dan kunnen er nog vóór Parijs bijkomende engagementen worden gevraagd."

Catch 22-situatie doorbroken

© Reuters

Daarnaast moeten er in Lima nog afspraken worden gemaakt voor de inspanningen die vóór 2020 geleverd moeten worden. De huidige afspraken lijken immers niet te volstaan om de stijging van de temperatuur tot minder dan 2 graden Celsius te beperken.

Het feit dat die engagementen al werden aangegaan, kan volgens Bienstman wel eens een positief effect hebben op het verloop van de onderhandelingen. "Bij de vorige conferenties kwamen we vaak in een catch 22-situatie terecht, waarbij de VS en China te veel naar elkaar zaten te kijken. Dat is nu doorbroken. De vraag is nu of andere landen zoals Japan, Australië, Rusland en Canada zich daardoor aangespoord gaan voelen om ook inspanningen te leveren", aldus de BBL-medewerker. "Het zal in ieder geval de druk op hen doen toenemen."

Rol van België

De rol van België tenslotte, lijkt in Lima erg beperkt te zullen worden. "Het belangrijkste dat we aan België vragen, is dat het zijn engagementen voor de financiering van het Klimaatfonds eindelijk bekendmaakt", zegt Bienstman. "De meeste geïndustrialiseerde landen hebben dat al gedaan, maar België hinkt achterop omdat er intern nog geen akkoord over de verdeling van de kosten werd bereikt."(Belga/TE)