Het Kyoto-protocol wordt verlengd tot eind 2020. Dat is in Doha meegedeeld door het Qatarese voorzitterschap van de VN-klimaatconferentie. Dankzij "Kyoto II" blijft er een internationaal akkoord dat voorziet in bindende doelstellingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot.

Bindende maatregelen

De onderhandelaars moesten in Doha een nieuw akkoord vinden, omdat het Kyoto-protocol eind dit jaar afloopt en omdat bijkomende, bindende, maatregelen nodig werden geacht. Het nieuwe akkoord zal ingang vinden vanaf 2013. Het bevat evenwel geen strengere uitstootlimieten, iets wat nochtans nodig lijkt om de wereldwijde opwarming van de aarde tot minder dan 2 graden Celsius te beperken.

Kyoto II

Via Kyoto II engageren de Europese Unie, Australië en een tiental andere industrielanden zich ertoe om de uitstoot van hun broeikasgassen tot 2020 te beperken. Die landen zijn samen goed voor zowat 15 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een klimaatverdrag dat alle landen bindt, zal er wellicht pas daarna komen. (Belga/EE)

Het Kyoto-protocol wordt verlengd tot eind 2020. Dat is in Doha meegedeeld door het Qatarese voorzitterschap van de VN-klimaatconferentie. Dankzij "Kyoto II" blijft er een internationaal akkoord dat voorziet in bindende doelstellingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot. Bindende maatregelen De onderhandelaars moesten in Doha een nieuw akkoord vinden, omdat het Kyoto-protocol eind dit jaar afloopt en omdat bijkomende, bindende, maatregelen nodig werden geacht. Het nieuwe akkoord zal ingang vinden vanaf 2013. Het bevat evenwel geen strengere uitstootlimieten, iets wat nochtans nodig lijkt om de wereldwijde opwarming van de aarde tot minder dan 2 graden Celsius te beperken. Kyoto II Via Kyoto II engageren de Europese Unie, Australië en een tiental andere industrielanden zich ertoe om de uitstoot van hun broeikasgassen tot 2020 te beperken. Die landen zijn samen goed voor zowat 15 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een klimaatverdrag dat alle landen bindt, zal er wellicht pas daarna komen. (Belga/EE)