De Amerikaanse Republikeinen hebben sinds kort voor het eerst in acht jaar de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden én in de Senaat. De Democraat Barack Obama zal de laatste twee jaar van zijn ambtstermijn dus moeten rekenen op een grotere tegenstand. En dat kan weleens sneller zijn dan gedacht: de eerste confrontatie tussen de uitvoerende en wetgevende macht zit eraan te komen met het uiterst gevoelige dossier van de Keystone XL-oliepijpleiding.

De politieke strijd over de lang vertraagde aanleg van de oliepijpleiding tussen Canada en de Verenigde Staten (Keystone XL) nadert zijn ontknoping. Vrijdag werd het voorstel opnieuw goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, nadat een rechtbank in de staat Nebraska bezwaren tegen de pijpleiding van tafel had geveegd. Het voorstel gaat nu naar de Senaat, waarna president Barack Obama het laatste woord krijgt. Die lijkt vast van plan zijn veto over de plannen uit te spreken.

Symbooldossier

De Keystone XL is een pijpleiding van het reeds bestaande pijpleidingnetwerk van de TransCanada Corporation die olie van aan de Canadese grens via de VS naar de Golf van Mexico moet voeren. Eens de pijpleiding af is, zullen dagelijks zeven- tot achthonderdduizend vaten olie uit de Canadese teerzanden over een traject van 2753 kilometer door de VS pompen. Niet alleen worden daarbij waardevolle natuur- en waterwinningsgebieden doorkruist, maar de olie is ook afkomstig uit de zeer vervuilende Canadese teerzanden en heeft een grote klimaatafdruk. "Een vat olie winnen uit teerzand is een water- en energieslurpend proces dat drie keer meer broeikasgassen uitstoot dan de productie van gewone ruwe olie", stelden klimatologen al in 2008.

Volgens de Republikeinen zou de bouw van de olieleiding zorgen voor 42.000 nieuwe arbeidsplaatsen, maar Obama is tegen die pijpleiding omdat ze gevaren met zich meebrengt voor het milieu. Hij wil de pijpleiding enkel goedkeuren als het project 'het probleem van CO2-vervuiling niet aanzienlijk erger maakt'.

Doorheen de VS ligt al 2,3 miljoen kilometer aan pijpleidingen, maar de voorgestelde Keystone XL pijpleiding is uitgegroeid tot een symbooldossier voor de energietoekomst van de VS. De bouw van de pijpleiding zou een keuze inhouden voor fossiele brandstoffen, op een moment waarop net hernieuwbare energiebronnen voorrang moeten krijgen, zeggen milieuverenigingen.

Veto

Het Witte Huis dreigt er mee om zijn veto te gebruiken indien dit wetsvoorstel door het Congres geraakt. In de voorbije zes jaar heeft president Obama zijn presidentiële veto nog maar twee keer gebruikt, maar de president liet weten dat hij het recht de resterende twee jaar van zijn ambtstermijn regelmatiger zal aanwenden.

Indien de wetgeving door het Congres raakt en de president zijn veto stelt, moet de top van de volksvertegenwoordiging nog een tweederdemeerderheid bij elkaar krijgen om dat veto naar de prullenmand te verwijzen. Het is nog maar de vraag of dat zal lukken.

De Amerikaanse Republikeinen hebben sinds kort voor het eerst in acht jaar de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden én in de Senaat. De Democraat Barack Obama zal de laatste twee jaar van zijn ambtstermijn dus moeten rekenen op een grotere tegenstand. En dat kan weleens sneller zijn dan gedacht: de eerste confrontatie tussen de uitvoerende en wetgevende macht zit eraan te komen met het uiterst gevoelige dossier van de Keystone XL-oliepijpleiding. De politieke strijd over de lang vertraagde aanleg van de oliepijpleiding tussen Canada en de Verenigde Staten (Keystone XL) nadert zijn ontknoping. Vrijdag werd het voorstel opnieuw goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, nadat een rechtbank in de staat Nebraska bezwaren tegen de pijpleiding van tafel had geveegd. Het voorstel gaat nu naar de Senaat, waarna president Barack Obama het laatste woord krijgt. Die lijkt vast van plan zijn veto over de plannen uit te spreken.De Keystone XL is een pijpleiding van het reeds bestaande pijpleidingnetwerk van de TransCanada Corporation die olie van aan de Canadese grens via de VS naar de Golf van Mexico moet voeren. Eens de pijpleiding af is, zullen dagelijks zeven- tot achthonderdduizend vaten olie uit de Canadese teerzanden over een traject van 2753 kilometer door de VS pompen. Niet alleen worden daarbij waardevolle natuur- en waterwinningsgebieden doorkruist, maar de olie is ook afkomstig uit de zeer vervuilende Canadese teerzanden en heeft een grote klimaatafdruk. "Een vat olie winnen uit teerzand is een water- en energieslurpend proces dat drie keer meer broeikasgassen uitstoot dan de productie van gewone ruwe olie", stelden klimatologen al in 2008. Volgens de Republikeinen zou de bouw van de olieleiding zorgen voor 42.000 nieuwe arbeidsplaatsen, maar Obama is tegen die pijpleiding omdat ze gevaren met zich meebrengt voor het milieu. Hij wil de pijpleiding enkel goedkeuren als het project 'het probleem van CO2-vervuiling niet aanzienlijk erger maakt'.Doorheen de VS ligt al 2,3 miljoen kilometer aan pijpleidingen, maar de voorgestelde Keystone XL pijpleiding is uitgegroeid tot een symbooldossier voor de energietoekomst van de VS. De bouw van de pijpleiding zou een keuze inhouden voor fossiele brandstoffen, op een moment waarop net hernieuwbare energiebronnen voorrang moeten krijgen, zeggen milieuverenigingen.Het Witte Huis dreigt er mee om zijn veto te gebruiken indien dit wetsvoorstel door het Congres geraakt. In de voorbije zes jaar heeft president Obama zijn presidentiële veto nog maar twee keer gebruikt, maar de president liet weten dat hij het recht de resterende twee jaar van zijn ambtstermijn regelmatiger zal aanwenden. Indien de wetgeving door het Congres raakt en de president zijn veto stelt, moet de top van de volksvertegenwoordiging nog een tweederdemeerderheid bij elkaar krijgen om dat veto naar de prullenmand te verwijzen. Het is nog maar de vraag of dat zal lukken.