Een groot aanbod aan muizen in het voorjaar zorgde ervoor dat nog nooit zoveel kerkuilen uit het ei kropen. Niet alleen werden sommige jongen tot een maand vroeger geboren, er waren ook uitzonderlijk veel tweede legsels en ook de nesten zijn bijzonder groot. "Meerdere nesten telden 6 of zelfs 7 jongen, terwijl het langjarig gemiddelde 'slechts' 3 jongen per nest oplevert, " aldus Ludo Smets, van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen (Vogelbescherming Vlaanderen)

In 2007 sneuvelde al een record: toen brachten 742 broedkoppels 2.752 jongen groot. "Intensief ringwerk maakte duidelijk dat de kerkuil dit jaar een bijzonder goed broedseizoen kende. Dat was ooit anders: enkele decennia geleden moest men zoeken naar die ene kerkuil in de wijde omgeving."

De comeback van de kerkuil is te danken aan honderden kerkuilnestkasten op kerkzolders en in boerderijen, verspreid over Vlaanderen, die de kerkuilwerkgroep de afgelopen jaren plaatste. Ongeveer tachtig procent van de populatie broedt in dergelijke kasten.

Comeback

Maar niet alles verliep dit jaar even positief. "In de tweede helft van juli kregen jongen hier en daar te kampen met voedseltekort. De hevige regenbuien veroorzaakten grote sterfte onder de muizenpopulatie, en dus ook onder de jonge kerkuilen", aldus Smets.

Ook het jaarlijks in september terugkerend probleem van vergiftiging blijkt groter door een bruine rattenplaag. Traditioneel veroorzaakt het najaar ook slachtoffers door het verkeer. (INM)

Een groot aanbod aan muizen in het voorjaar zorgde ervoor dat nog nooit zoveel kerkuilen uit het ei kropen. Niet alleen werden sommige jongen tot een maand vroeger geboren, er waren ook uitzonderlijk veel tweede legsels en ook de nesten zijn bijzonder groot. "Meerdere nesten telden 6 of zelfs 7 jongen, terwijl het langjarig gemiddelde 'slechts' 3 jongen per nest oplevert, " aldus Ludo Smets, van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen (Vogelbescherming Vlaanderen) In 2007 sneuvelde al een record: toen brachten 742 broedkoppels 2.752 jongen groot. "Intensief ringwerk maakte duidelijk dat de kerkuil dit jaar een bijzonder goed broedseizoen kende. Dat was ooit anders: enkele decennia geleden moest men zoeken naar die ene kerkuil in de wijde omgeving." De comeback van de kerkuil is te danken aan honderden kerkuilnestkasten op kerkzolders en in boerderijen, verspreid over Vlaanderen, die de kerkuilwerkgroep de afgelopen jaren plaatste. Ongeveer tachtig procent van de populatie broedt in dergelijke kasten. Comeback Maar niet alles verliep dit jaar even positief. "In de tweede helft van juli kregen jongen hier en daar te kampen met voedseltekort. De hevige regenbuien veroorzaakten grote sterfte onder de muizenpopulatie, en dus ook onder de jonge kerkuilen", aldus Smets. Ook het jaarlijks in september terugkerend probleem van vergiftiging blijkt groter door een bruine rattenplaag. Traditioneel veroorzaakt het najaar ook slachtoffers door het verkeer. (INM)