Het was de bedoeling van de Franse voorzitter van de Klimaattop en minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius om vandaag/vrijdag te landen. Donderdagnacht kwam echter de mededeling dat het finale ontwerpakkoord uitgesteld is naar zaterdagochtend.

Volgens Joke Schauvliege, die aanwezig is in Parijs, kan er zaterdag wel degelijk een akkoord gevonden worden, maar moeten er wel nog een aantal knopen doorgehakt worden. In het jongste ontwerpakkoord, van donderdagavond, "zitten positieve evoluties, maar ook nog knelpunten", zei Schauvliege in De Ochtend op Radio 1.

"Het positieve aan de tekst is dat er gesteld wordt dat de aarde maar 2 graden mag opwarmen, maar ook de doelstelling van 1,5 graden wordt vermeld", aldus de minister. "Waar het schoentje knelt, is dat (de concrete doelstelling voor de afbouw van broeikassen tegen) 2050 niet vermeld staat. En ook de financiering: wij willen een bijdrage leveren aan de internationale klimaatfinanciering, maar uit de tekst blijkt dat groeilanden als China niet zouden moeten bijdragen. Verder ligt ook het verschil in ambitieniveau tussen de verschillende landen gevoelig aan tafel."

Vliegtuigen tussen de plooien

In het ontwerpakkoord van donderdagavond zijn enkele belangrijke kwesties uitgeklaard. Daarvoor sneuvelde wel de concrete doelstelling voor de afbouw van broeikassen tegen 2050. In eerdere ontwerpen was nog de mogelijkheid voorzien om de wereldwijde uitstoot met 95 procent terug te dringen tegen 2050. In het nieuwe ontwerp luidt het: "De partijen streven ernaar de piek in uitstoot zo snel mogelijk te bereiken, er rekening mee houdend dat die piek langer op zich zal laten wachten voor ontwikkelingslanden. Ze ondernemen actie om CO2-neutraliteit te bereiken in de tweede helft van de eeuw".

In het ontwerp is geen sprake van internationaal lucht- en scheepvaartverkeer. Hun uitstoot wordt niet bij die van de staten gerekend, waardoor ze eigenlijk tussen de plooien vallen. De Europese Unie heeft getracht de passage rond de reductie van hun uitstoot opnieuw te laten opnemen, nadat die woensdag werd geschrapt, maar dat is niet gelukt.

Zwakke taal

De reactie van de milieubeweging op het akkoord is gemengd. "Het is goed dat de deur naar 1,5 graden opengehouden wordt", zegt Joeri Thijs van Greenpeace België, die de onderhandelingen volgt. "Maar eigenlijk erkent dit ontwerpakkoord impliciet dat er een heel grote kloof is om die doelstelling te halen."

Thijs betreurt ook dat er niet expliciet wordt voorzien in een herziening van de klimaatbeloften van landen op korte termijn, voor 2020. "Er wordt wel gesproken over een 'dialoog' in 2019 die de nationale plannen kan 'informeren'", zegt hij. "Dat is erg zwakke taal, en dat betreuren we. Op deze manier riskeren we de huidige inspanningen in het slechtste geval vast te zetten voor vijftien jaar, en dan is het onmogelijk om de doelstelling van 1,5 graden te halen."

(Belga/IPS/TE)

Het was de bedoeling van de Franse voorzitter van de Klimaattop en minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius om vandaag/vrijdag te landen. Donderdagnacht kwam echter de mededeling dat het finale ontwerpakkoord uitgesteld is naar zaterdagochtend. Volgens Joke Schauvliege, die aanwezig is in Parijs, kan er zaterdag wel degelijk een akkoord gevonden worden, maar moeten er wel nog een aantal knopen doorgehakt worden. In het jongste ontwerpakkoord, van donderdagavond, "zitten positieve evoluties, maar ook nog knelpunten", zei Schauvliege in De Ochtend op Radio 1. "Het positieve aan de tekst is dat er gesteld wordt dat de aarde maar 2 graden mag opwarmen, maar ook de doelstelling van 1,5 graden wordt vermeld", aldus de minister. "Waar het schoentje knelt, is dat (de concrete doelstelling voor de afbouw van broeikassen tegen) 2050 niet vermeld staat. En ook de financiering: wij willen een bijdrage leveren aan de internationale klimaatfinanciering, maar uit de tekst blijkt dat groeilanden als China niet zouden moeten bijdragen. Verder ligt ook het verschil in ambitieniveau tussen de verschillende landen gevoelig aan tafel." In het ontwerpakkoord van donderdagavond zijn enkele belangrijke kwesties uitgeklaard. Daarvoor sneuvelde wel de concrete doelstelling voor de afbouw van broeikassen tegen 2050. In eerdere ontwerpen was nog de mogelijkheid voorzien om de wereldwijde uitstoot met 95 procent terug te dringen tegen 2050. In het nieuwe ontwerp luidt het: "De partijen streven ernaar de piek in uitstoot zo snel mogelijk te bereiken, er rekening mee houdend dat die piek langer op zich zal laten wachten voor ontwikkelingslanden. Ze ondernemen actie om CO2-neutraliteit te bereiken in de tweede helft van de eeuw". In het ontwerp is geen sprake van internationaal lucht- en scheepvaartverkeer. Hun uitstoot wordt niet bij die van de staten gerekend, waardoor ze eigenlijk tussen de plooien vallen. De Europese Unie heeft getracht de passage rond de reductie van hun uitstoot opnieuw te laten opnemen, nadat die woensdag werd geschrapt, maar dat is niet gelukt. De reactie van de milieubeweging op het akkoord is gemengd. "Het is goed dat de deur naar 1,5 graden opengehouden wordt", zegt Joeri Thijs van Greenpeace België, die de onderhandelingen volgt. "Maar eigenlijk erkent dit ontwerpakkoord impliciet dat er een heel grote kloof is om die doelstelling te halen." Thijs betreurt ook dat er niet expliciet wordt voorzien in een herziening van de klimaatbeloften van landen op korte termijn, voor 2020. "Er wordt wel gesproken over een 'dialoog' in 2019 die de nationale plannen kan 'informeren'", zegt hij. "Dat is erg zwakke taal, en dat betreuren we. Op deze manier riskeren we de huidige inspanningen in het slechtste geval vast te zetten voor vijftien jaar, en dan is het onmogelijk om de doelstelling van 1,5 graden te halen."(Belga/IPS/TE)