Wetenschappers menen dat Vlaanderen met natuurvriendelijke maatregelen een kwart tot zelfs een derde van de broodnodige vermindering van de CO2-uitstoot kan bereiken. Vooral bomen hebben een grote opslagcapaciteit voor het belangrijke broeikasgas.
...

Wetenschappers menen dat Vlaanderen met natuurvriendelijke maatregelen een kwart tot zelfs een derde van de broodnodige vermindering van de CO2-uitstoot kan bereiken. Vooral bomen hebben een grote opslagcapaciteit voor het belangrijke broeikasgas. En bossen kunnen nóg een effect op de klimaatopwarming hebben: voor veel dieren en planten vormen ze een buffer tegen te snelle temperatuurstijgingen. Bio-ingenieur Pieter De Frenne (UGent) en zijn collega's schrijven in Nature dat de boomkruinen van een bos een soort isolatie bieden tegen extremere temperaturen. Op hete zomerdagen is het in een bos gemiddeld 4 graden Celsius minder warm. In de winter is het er doorgaans een graad warmer. Bij een temperatuurtoename neemt het dempende effect toe: het blijft dan verhoudingsgewijs koeler in een bos. Dat fenomeen wordt wereldwijd waargenomen. Aangezien bossen een kwart van het aardoppervlak beslaan en twee derde van de biodiversiteit huisvesten is dat goed nieuws. Het zal de aandacht voor bosbehoud stimuleren. In Proceedings of the National Academy of Sciences is een wat verontrustend bericht verschenen: mensen wennen snel aan extremere weersomstandigheden. Dat impliceert dat de druk ook snel afneemt om maatregelen tegen de klimaatopwarming te nemen. De conclusie volgt uit een analyse van een massa commentaren over het weer op Twitter. Mensen baseren hun evaluatie van de weersituatie op wat ze de voorbije jaren hebben ervaren.