Wetenschappers menen dat Vlaanderen met natuurvriendelijke maatregelen een kwart tot zelfs een derde van de broodnodige vermindering van de CO2-uitstoot kan bereiken. Vooral bomen hebben een grote opslagcapaciteit voor het belangrijke broeikasgas.
...