"We hebben de indruk dat Marie Christine Marghem hier haar sollicitatie bij Elecrabel kracht komt bijzetten." Dat zegt Greenpeace na de eerste deelname van de federale Energieminister aan de plenaire vergadering op de klimaattop. Marie Christine Marghem (MR) verdedigt in Parijs de verlengde levensduur van onze kerncentrales. "België krijgt een goed rapport voor de uitstoot van CO2 omwille van de kerncentrales", aldus de minister.

"Een windmolen stoot het minste CO2 uit, maar net daarna komen de kerncentrales", zegt de minister. "De Europese Commissie geeft ons een goed rapport voor de uitstoot, omdat de helft van onze elektriciteit uit kernenergie komt. Ik heb er dus geen enkel probleem mee de tijdelijke verlenging hier te verdedigen."

Marghem maakt wel duidelijk dat 2025 de einddatum is voor nucleaire energie.

Greenpeace heeft weinig begrip voor de houding van Marghem in Parijs. "Wat de uitstoot betreft heeft ze natuurlijk gelijk, maar welk signaal geven we hiermee aan de markt? De grote besparing aan CO2 moet in de komende tien tot vijftien jaar gebeuren, maar niemand zal willen investeren in duurzame energie", zegt Joeri Thijs.

"Dit helpt ons niets vooruit met onze klimaatdoelstellingen. Echt bedroevend."

Marghem legt nadruk op mensenrechten en financiering in speech

Marghem heeft de onderhandelaars op de klimaattop in Parijs verder opgeroepen aandacht te hebben voor de mensenrechten, maar tegelijk een ambitieus en bindend akkoord te sluiten. "De klimaatpolitiek moet worden onderbouwd door wetenschappelijke bewijzen, maar worden gedragen door billijkheid", zei ze in haar officiële speech voor de 196 aanwezige landen.

"Klimaatpolitiek moet worden onderbouwd door wetenschappelijke bewijzen, maar worden gedragen door billijkheid"

"Wij willen een dynamisch akkoord waarin alle landen worden aangemoedigd het maximum te doen binnen hun mogelijkheden", zei Marghem. "Daarom ijveren we voor een ambitiecyclus van vijf jaar in het akkoord."

België is voorstander van een juridisch bindende tekst, verklaarde ze. "De klimaatpolitiek moet bovendien worden ingeschreven in de bredere context van duurzame ontwikkeling. Daarvan profiteren ook de energiezekerheid, de volksgezondheid, de technologische innovatie en de werkgelegenheid."

Maar een akkoord moet volgens de minister ook rekening houden met de mensenrechten, de gelijkheid van mannen en vrouwen en de rechtvaardigheid van de arbeidsmarkt. Marghem zei dat België flexibiliteit wil voor de minst ontwikkelde landen en andere kwetsbare staten.

"Zij zijn de partners van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en we willen hen tegemoetkomen, vooral wat betreft hun beperktere mogelijkheden tot rapportage."

De energieminister besloot met de 250 miljoen euro aan klimaatfinanciering die ons land heeft toegezegd. "Want financiering wordt een sleutelelement voor een ambitieus akkoord."

"Een windmolen stoot het minste CO2 uit, maar net daarna komen de kerncentrales", zegt de minister. "De Europese Commissie geeft ons een goed rapport voor de uitstoot, omdat de helft van onze elektriciteit uit kernenergie komt. Ik heb er dus geen enkel probleem mee de tijdelijke verlenging hier te verdedigen." Marghem maakt wel duidelijk dat 2025 de einddatum is voor nucleaire energie. Greenpeace heeft weinig begrip voor de houding van Marghem in Parijs. "Wat de uitstoot betreft heeft ze natuurlijk gelijk, maar welk signaal geven we hiermee aan de markt? De grote besparing aan CO2 moet in de komende tien tot vijftien jaar gebeuren, maar niemand zal willen investeren in duurzame energie", zegt Joeri Thijs. "Dit helpt ons niets vooruit met onze klimaatdoelstellingen. Echt bedroevend."Marghem heeft de onderhandelaars op de klimaattop in Parijs verder opgeroepen aandacht te hebben voor de mensenrechten, maar tegelijk een ambitieus en bindend akkoord te sluiten. "De klimaatpolitiek moet worden onderbouwd door wetenschappelijke bewijzen, maar worden gedragen door billijkheid", zei ze in haar officiële speech voor de 196 aanwezige landen. "Wij willen een dynamisch akkoord waarin alle landen worden aangemoedigd het maximum te doen binnen hun mogelijkheden", zei Marghem. "Daarom ijveren we voor een ambitiecyclus van vijf jaar in het akkoord." België is voorstander van een juridisch bindende tekst, verklaarde ze. "De klimaatpolitiek moet bovendien worden ingeschreven in de bredere context van duurzame ontwikkeling. Daarvan profiteren ook de energiezekerheid, de volksgezondheid, de technologische innovatie en de werkgelegenheid." Maar een akkoord moet volgens de minister ook rekening houden met de mensenrechten, de gelijkheid van mannen en vrouwen en de rechtvaardigheid van de arbeidsmarkt. Marghem zei dat België flexibiliteit wil voor de minst ontwikkelde landen en andere kwetsbare staten. "Zij zijn de partners van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en we willen hen tegemoetkomen, vooral wat betreft hun beperktere mogelijkheden tot rapportage." De energieminister besloot met de 250 miljoen euro aan klimaatfinanciering die ons land heeft toegezegd. "Want financiering wordt een sleutelelement voor een ambitieus akkoord."