Bijna een kwart van alle landbouwproducten die wereldwijd afkomstig zijn van illegaal ontboste gebieden is bestemd voor de EU. Nederland, Italië, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn de belangrijkste consumenten van die producten, waaronder vlees, palmolie en soja.

De cijfers in Stolen Goods, een omvangrijke studie door de Nederlandse organisatie Fern, zijn niet mals voor de EU. Tussen 2000 en 2012 werd wereldwijd elke twee minuten een voetbalveld aan bos illegaal gekapt om de Europese honger naar vlees, leder, palmolie en soja te stillen. In 2012 alleen al spendeerde de EU 6 miljard euro aan die producten, goed voor 10 euro per inwoner.

Nederland

'Het was al uitvoerig gedocumenteerd hoe de Europese Unie een wereldleider is wat betreft de import van producten uit ontbossing', zegt Saskia Ozinga van Fern. 'Maar nu hebben we voor het eerst gegevens over hoeveel van die ontbossing illegaal gebeurde.'

Nederland is mede dankzij de havens een van de grootste importeurs, goed voor een derde van alle goederen uit illegale ontbossing die de EU binnenstromen. Samen met Duitsland is Nederland vooral een grote importeur van palmolie, die vervolgens verwerkt wordt in cosmetica en voedingsmiddelen. Groot-Brittannië is vooral een belangrijke afnemer van vlees, terwijl Italië veruit het belangrijkste bestemmingsland is voor leder. Frankrijk is de grootste importeur van soja, dat vooral gebruikt wordt als voeder voor kippen en vee.

Bedreigingen

belga
© belga

Het grootste deel van de ontbossing komt op rekening van twee landen: Brazilië en Indonesië. Meer dan de helft van de in Europa ingevoerde producten zijn afkomstig uit Brazilië, waar naar schatting 90 procent van de ontbossing illegaal is. Een kwart komt van Indonesië, waar 80 procent van de ontbossing illegaal is. Andere oorsprongslanden zijn Maleisië en Paraguay.

'De Europese consumptie doet meer dan enkel het milieu vernielen en de klimaatverandering aandrijven', zegt Sam Lawson, hoofdauteur van het rapport. 'De illegale aard van de ontbossing draagt bij aan corruptie, verlies van broodwinning, geweld en mensenrechtenschendingen. Wie zich in die landen inzet tegen illegale ontbossing, wordt bedreigd, aangevallen en zelfs vermoord.'

Actie

In het rapport worden ook de stappen beschreven die de EU kan nemen om ?niet langer illegale ontbossing te stimuleren. In de eerste plaats kan dat door de eigen beloftes na te komen en een Europees Actieplan tegen Ontbossing aan te nemen, zegt Fern.

EU moet dominante marktpositie gebruiken om hervormingen door te drukken

'De vraag naar grondstoffen met een hoog risico voor de bossen wordt aangejaagd door verschillende aspecten van het EU-beleid rond bijvoorbeeld Landbouw, Handel en Energie', zegt Ozinga. 'Er is dringend nood aan een actieplan om die verschillende beleidsdomeinen coherent te maken, de consumptie in de EU te verminderen en te verzekeren dat we enkel legaal en duurzaam geproduceerde grondstoffen importeren.'

Volgens de auteurs moet de Europese Unie de eigen dominante marktpositie gebruiken om hervormingen door te drukken in de landen van oorsprong, zoals ze dat eerder al gedaan heeft met het Europese Actieplan tegen Illegale Houtkap.

'Een actieplan tegen ontbossing kan een dialoog opstarten tussen de EU en de landen van oorsprong, waarbij handel een incentive wordt', zegt Ozinga. 'De EU kan zo hervormingen in die landen bewerkstelligen door er de overheden, industrie en organisaties samen te brengen.' (IPS)

Bijna een kwart van alle landbouwproducten die wereldwijd afkomstig zijn van illegaal ontboste gebieden is bestemd voor de EU. Nederland, Italië, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn de belangrijkste consumenten van die producten, waaronder vlees, palmolie en soja.De cijfers in Stolen Goods, een omvangrijke studie door de Nederlandse organisatie Fern, zijn niet mals voor de EU. Tussen 2000 en 2012 werd wereldwijd elke twee minuten een voetbalveld aan bos illegaal gekapt om de Europese honger naar vlees, leder, palmolie en soja te stillen. In 2012 alleen al spendeerde de EU 6 miljard euro aan die producten, goed voor 10 euro per inwoner.'Het was al uitvoerig gedocumenteerd hoe de Europese Unie een wereldleider is wat betreft de import van producten uit ontbossing', zegt Saskia Ozinga van Fern. 'Maar nu hebben we voor het eerst gegevens over hoeveel van die ontbossing illegaal gebeurde.'Nederland is mede dankzij de havens een van de grootste importeurs, goed voor een derde van alle goederen uit illegale ontbossing die de EU binnenstromen. Samen met Duitsland is Nederland vooral een grote importeur van palmolie, die vervolgens verwerkt wordt in cosmetica en voedingsmiddelen. Groot-Brittannië is vooral een belangrijke afnemer van vlees, terwijl Italië veruit het belangrijkste bestemmingsland is voor leder. Frankrijk is de grootste importeur van soja, dat vooral gebruikt wordt als voeder voor kippen en vee.Het grootste deel van de ontbossing komt op rekening van twee landen: Brazilië en Indonesië. Meer dan de helft van de in Europa ingevoerde producten zijn afkomstig uit Brazilië, waar naar schatting 90 procent van de ontbossing illegaal is. Een kwart komt van Indonesië, waar 80 procent van de ontbossing illegaal is. Andere oorsprongslanden zijn Maleisië en Paraguay.'De Europese consumptie doet meer dan enkel het milieu vernielen en de klimaatverandering aandrijven', zegt Sam Lawson, hoofdauteur van het rapport. 'De illegale aard van de ontbossing draagt bij aan corruptie, verlies van broodwinning, geweld en mensenrechtenschendingen. Wie zich in die landen inzet tegen illegale ontbossing, wordt bedreigd, aangevallen en zelfs vermoord.'In het rapport worden ook de stappen beschreven die de EU kan nemen om ?niet langer illegale ontbossing te stimuleren. In de eerste plaats kan dat door de eigen beloftes na te komen en een Europees Actieplan tegen Ontbossing aan te nemen, zegt Fern.'De vraag naar grondstoffen met een hoog risico voor de bossen wordt aangejaagd door verschillende aspecten van het EU-beleid rond bijvoorbeeld Landbouw, Handel en Energie', zegt Ozinga. 'Er is dringend nood aan een actieplan om die verschillende beleidsdomeinen coherent te maken, de consumptie in de EU te verminderen en te verzekeren dat we enkel legaal en duurzaam geproduceerde grondstoffen importeren.'Volgens de auteurs moet de Europese Unie de eigen dominante marktpositie gebruiken om hervormingen door te drukken in de landen van oorsprong, zoals ze dat eerder al gedaan heeft met het Europese Actieplan tegen Illegale Houtkap.'Een actieplan tegen ontbossing kan een dialoog opstarten tussen de EU en de landen van oorsprong, waarbij handel een incentive wordt', zegt Ozinga. 'De EU kan zo hervormingen in die landen bewerkstelligen door er de overheden, industrie en organisaties samen te brengen.' (IPS)