Onder de noemer blauwe energie valt alle energie die uit de oceanen opgewekt kan worden, behalve windmolenparken op zee. Zo is het nu al mogelijk om energie op te wekken uit de getijdenstromingen of uit de golfslag. Het potentieel is werkelijk gigantisch: 0,1 procent van de energie die in oceanen aanwezig is, volstaat om de wereld vijf keer van de benodigde energie te voorzien.

Momenteel is Europa goed voor zo'n 10 megawatt aan projecten, maar tegen 2050 kan dat cijfer exponentieel groeien tot 100 gigawatt, denkt de commissie. Die energie heeft ook heel wat voordelen voor Europa, dat zo minder afhankelijk kan worden van het buitenland en verder kan evolueren naar een CO2-arme economie. En omdat blauwe energie relatief stabiel is, vormt ze een goede aanvulling op minder voorspelbare hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon.

Economie

De commissie ziet er bovendien een opportuniteit in voor economische groei en nieuwe banen. "Energie uit zeeën en oceanen hebben het potentieel om enorme economische groei te genereren en banen te creëren", zegt Europees commissaris Maria Damanaki. "Door de ontwikkeling van de sector te stimuleren kunnen we dit potentieel realiseren, en tegelijk schone, hernieuwbare energie voor Europa verzekeren."

Tegen 2035 kunnen maar liefst 40.000 nieuwe banen gecreëerd worden, schat de commissie. Dat die nieuwe banen meestal beschikbaar zullen komen in kustregio's die net met een hoge werkloosheid kampen, is mooi meegenomen.

Uitdagingen

Als eerste tastbare initiatief komt er een forum dat de verschillende betrokken partijen samenbrengt, zoals bedrijven, banken, Europese ambtenaren en academici. Door samenwerking moeten er oplossingen gevonden worden voor de problemen waar de blauwe energie nog mee kampt, klinkt het.

Zo zijn er de hoge kost van de technologie en de toegang tot financiering, maar ook infrastructurele problemen met bijvoorbeeld de aansluiting op het net. Daarnaast zijn er de complexe vergunningsprocedures en is er meer onderzoek naar de ecologische impact nodig. (IPS/TV)

Onder de noemer blauwe energie valt alle energie die uit de oceanen opgewekt kan worden, behalve windmolenparken op zee. Zo is het nu al mogelijk om energie op te wekken uit de getijdenstromingen of uit de golfslag. Het potentieel is werkelijk gigantisch: 0,1 procent van de energie die in oceanen aanwezig is, volstaat om de wereld vijf keer van de benodigde energie te voorzien.Momenteel is Europa goed voor zo'n 10 megawatt aan projecten, maar tegen 2050 kan dat cijfer exponentieel groeien tot 100 gigawatt, denkt de commissie. Die energie heeft ook heel wat voordelen voor Europa, dat zo minder afhankelijk kan worden van het buitenland en verder kan evolueren naar een CO2-arme economie. En omdat blauwe energie relatief stabiel is, vormt ze een goede aanvulling op minder voorspelbare hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon.De commissie ziet er bovendien een opportuniteit in voor economische groei en nieuwe banen. "Energie uit zeeën en oceanen hebben het potentieel om enorme economische groei te genereren en banen te creëren", zegt Europees commissaris Maria Damanaki. "Door de ontwikkeling van de sector te stimuleren kunnen we dit potentieel realiseren, en tegelijk schone, hernieuwbare energie voor Europa verzekeren."Tegen 2035 kunnen maar liefst 40.000 nieuwe banen gecreëerd worden, schat de commissie. Dat die nieuwe banen meestal beschikbaar zullen komen in kustregio's die net met een hoge werkloosheid kampen, is mooi meegenomen.Als eerste tastbare initiatief komt er een forum dat de verschillende betrokken partijen samenbrengt, zoals bedrijven, banken, Europese ambtenaren en academici. Door samenwerking moeten er oplossingen gevonden worden voor de problemen waar de blauwe energie nog mee kampt, klinkt het.Zo zijn er de hoge kost van de technologie en de toegang tot financiering, maar ook infrastructurele problemen met bijvoorbeeld de aansluiting op het net. Daarnaast zijn er de complexe vergunningsprocedures en is er meer onderzoek naar de ecologische impact nodig. (IPS/TV)