De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is streng voor de vleesindustrie. 'Hoewel de vleesindustrie heel wat jobs creëert, is de industrie tegelijkertijd erg schadelijk voor het milieu. En ook onze gezondheid is niet gebaat bij het eten van veel vlees', klinkt het. De wereldwijde stijging van de vleesconsumptie hangt volgens de organisatie samen met de versnelde urbanisering.

Ook klimaatexperten van de VN benadrukken 'dat we onze vleesconsumptie tegen 2050 met de helft moeten verminderen, willen we de klimaatswijziging afremmen.'

Minder vlees betekent minder N2O (distikstofmonoxide of lachgas), een krachtig broeikasgas dat samen met gassen als CO2 en methaan verantwoordelijk wordt gehouden voor de klimaatwijziging. Het grootste deel van de door de mens veroorzaakte N2O-uitstoot komt van de landbouw, via mest en (stikstofhoudende) kunstmest.

Naast minder vlees consumeren, zou een voedingssupplement voor koeien ook een oplossing kunnen bieden voor deze klimaatproblematiek. Onderzoekers van de Penn State University kwamen tot de conclusie dat de methaanuitstoot van melkkoeien door het supplement 3-Nitrooxypropanol (3NOP), met 30 procent kan worden verlaagd. Via boeren en ademen stoot een koe dagelijks minimaal een paar honderd gram van het schadelijke broeikasgas uit.

Deze landen consumeren het meeste vlees , World Economic Forum
Deze landen consumeren het meeste vlees © World Economic Forum

De Australische bevolking consumeert wereldwijd het meeste vlees, gemiddeld werkt een inwoner er jaarlijks bijna 100 kilogram vlees naar binnen. Dat is 250 gram per dag. Op de tweede plek staat de VS.

Het lijstje bevat data uit 2013 en bevat zowel varken, kalf, rund, gevogelte en schapenvlees. (AVE)

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is streng voor de vleesindustrie. 'Hoewel de vleesindustrie heel wat jobs creëert, is de industrie tegelijkertijd erg schadelijk voor het milieu. En ook onze gezondheid is niet gebaat bij het eten van veel vlees', klinkt het. De wereldwijde stijging van de vleesconsumptie hangt volgens de organisatie samen met de versnelde urbanisering. Ook klimaatexperten van de VN benadrukken 'dat we onze vleesconsumptie tegen 2050 met de helft moeten verminderen, willen we de klimaatswijziging afremmen.' Minder vlees betekent minder N2O (distikstofmonoxide of lachgas), een krachtig broeikasgas dat samen met gassen als CO2 en methaan verantwoordelijk wordt gehouden voor de klimaatwijziging. Het grootste deel van de door de mens veroorzaakte N2O-uitstoot komt van de landbouw, via mest en (stikstofhoudende) kunstmest. Naast minder vlees consumeren, zou een voedingssupplement voor koeien ook een oplossing kunnen bieden voor deze klimaatproblematiek. Onderzoekers van de Penn State University kwamen tot de conclusie dat de methaanuitstoot van melkkoeien door het supplement 3-Nitrooxypropanol (3NOP), met 30 procent kan worden verlaagd. Via boeren en ademen stoot een koe dagelijks minimaal een paar honderd gram van het schadelijke broeikasgas uit.De Australische bevolking consumeert wereldwijd het meeste vlees, gemiddeld werkt een inwoner er jaarlijks bijna 100 kilogram vlees naar binnen. Dat is 250 gram per dag. Op de tweede plek staat de VS. Het lijstje bevat data uit 2013 en bevat zowel varken, kalf, rund, gevogelte en schapenvlees. (AVE)