'Persistente organische polluenten' (POPs in de wetenschappelijke volksmond) zijn een probleem, omdat ze nog lange tijd na productie in een ecosysteem kunnen blijven circuleren.

Het betreft onder meer chloorhoudende pesticiden en allerhande industriële stoffen die ooit op grote schaal in het milieu zijn uitgestoten, tot de milieubewuste mens het welletjes vond en er wetten kwamen om het gebruik van de kwalijkste vertegenwoordigers ervan aan banden te leggen.

De POPs vonden hun weg naar allerlei hoeken en kanten van het ecosysteem, waarin ze opgeslagen konden worden. Zo is het noordpoolgebied een gekend reservoir van polluenten, die er om allerhande redenen in de atmosfeer accumuleerden en er vervolgens konden neerslaan.

De gevolgen zijn zichtbaar in toppredatoren als de ijsbeer, waarvan sommige exemplaren in hun vet zoveel chemische vervuilers hebben dat ze volgens officiële wettelijke normen als een wandelend chemisch stort gekwalificeerd kunnen worden.

Niet alle vervuilers kwamen in de voedselketen terecht. Een deel raakte vastgelegd in ijs, dat nu massaal aan het smelten is, als gevolg van het broeikaseffect. Volgens het vakblad Nature Climate Change wijzen zowel metingen als computersimulaties uit dat door de opwarming van het klimaat er opnieuw op grote schaal POPs in de atmosfeer worden losgelaten. Het is nog niet duidelijk of dat in zo'n grote mate gebeurt dat er opnieuw milieuschade te verwachten valt. (DD)

'Persistente organische polluenten' (POPs in de wetenschappelijke volksmond) zijn een probleem, omdat ze nog lange tijd na productie in een ecosysteem kunnen blijven circuleren. Het betreft onder meer chloorhoudende pesticiden en allerhande industriële stoffen die ooit op grote schaal in het milieu zijn uitgestoten, tot de milieubewuste mens het welletjes vond en er wetten kwamen om het gebruik van de kwalijkste vertegenwoordigers ervan aan banden te leggen. De POPs vonden hun weg naar allerlei hoeken en kanten van het ecosysteem, waarin ze opgeslagen konden worden. Zo is het noordpoolgebied een gekend reservoir van polluenten, die er om allerhande redenen in de atmosfeer accumuleerden en er vervolgens konden neerslaan. De gevolgen zijn zichtbaar in toppredatoren als de ijsbeer, waarvan sommige exemplaren in hun vet zoveel chemische vervuilers hebben dat ze volgens officiële wettelijke normen als een wandelend chemisch stort gekwalificeerd kunnen worden. Niet alle vervuilers kwamen in de voedselketen terecht. Een deel raakte vastgelegd in ijs, dat nu massaal aan het smelten is, als gevolg van het broeikaseffect. Volgens het vakblad Nature Climate Change wijzen zowel metingen als computersimulaties uit dat door de opwarming van het klimaat er opnieuw op grote schaal POPs in de atmosfeer worden losgelaten. Het is nog niet duidelijk of dat in zo'n grote mate gebeurt dat er opnieuw milieuschade te verwachten valt. (DD)