Het is voor 95 procent zeker dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit het langverwachte en gezaghebbende klimaatrapport van de Verenigde Naties. In het rapport worden de bewijzen opgesomd voor het feit dat de klimaatverandering wel degelijk het gevolg is van menselijk handelen.

Internationale reacties

Emily Shuckburgh, British Antarctic Survey: 'We hebben een klimaatprobleem veroorzaakt dat de toekomst van onze kinderen bedreigt.'

'Onze collectieve daden hebben een klimaatprobleem veroorzaakt dat toekomst en de toekomst van onze kinderen bedreigt,' zegt Emily Shuckburg, voorzitter van het British Antarctic Survey. 'De uitstoot van broeikasgassen verstoort ons klimaat. He gaat om een cumulatief effect. Elk uitstel van maatregelen om de uitstoot te verminderen, verhoogt de risico's en maakt het moeilijker om de effecten later terug te dringen.'

Tim Gore, klimaat-expert van Oxfam: 'Overheden moeten leren van hun fouten'

'De bevindingen van het klimaatrapport bevestigen wat kleine boeren wereldwijd ons al veel langer vertellen,' zegt Tim Gore, klimaat-expert van Oxfam. 'De seizoenen veranderen, het weer wordt extremer niet onvoorspelbaar en de boeren krijgen het moeilijker om hun gezinnen te onderhouden.'

'Overheden moeten leren van de fouten die ze maakten bij de financiële crisis. Ze hebben voortekenen genegeerd en ze weigerden te luisteren naar experts. Ze moeten onmiddellijk actie ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om mensen wereldwijd weerbaarder te maken tegen armoede.'

Andy Atkins, Friends of the Earth: 'Politici kunnen niet langer toekijken hoe de aarde afstevent op een ramp'

'Wetenschappers zijn nu even overtuigd van het feit dat de mens de oorzaak is van de klimaatverandering als van het feit dat roken longkanker veroorzaakt,' zegt Andy Atkins, directeur van Friends of the Earth. 'Politici kunnen niet langer van de zijlijn toekijken terwijl de aarde afstevent op een regelrechte ramp.'

David Bull, Unicef: 'De levens van de meest kwetsbare kinderen zijn nu al in gevaar'

'Wat we vandaag beslissen te doen, heeft een gigantische impact op de levens van onze kinderen en van toekomstige generaties,' waarschuwt David Bull, directeur bij Unicef. 'We kunnen niet toelaten dat hen een toekomst wacht die vernietigd is door de klimaatverandering.'

'De levens van de meest kwetsbare kinderen zijn nu al in gevaar. Ze hebben te maken met schaarsheid van water en voedsel en een toenemend risico op natuurrampen. Het is onze verantwoordelijkheid om de klimaatverandering af te wenden voor toekomstige generaties.'

Het is voor 95 procent zeker dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit het langverwachte en gezaghebbende klimaatrapport van de Verenigde Naties. In het rapport worden de bewijzen opgesomd voor het feit dat de klimaatverandering wel degelijk het gevolg is van menselijk handelen. Internationale reacties Emily Shuckburgh, British Antarctic Survey: 'We hebben een klimaatprobleem veroorzaakt dat de toekomst van onze kinderen bedreigt.' 'Onze collectieve daden hebben een klimaatprobleem veroorzaakt dat toekomst en de toekomst van onze kinderen bedreigt,' zegt Emily Shuckburg, voorzitter van het British Antarctic Survey. 'De uitstoot van broeikasgassen verstoort ons klimaat. He gaat om een cumulatief effect. Elk uitstel van maatregelen om de uitstoot te verminderen, verhoogt de risico's en maakt het moeilijker om de effecten later terug te dringen.'Tim Gore, klimaat-expert van Oxfam: 'Overheden moeten leren van hun fouten''De bevindingen van het klimaatrapport bevestigen wat kleine boeren wereldwijd ons al veel langer vertellen,' zegt Tim Gore, klimaat-expert van Oxfam. 'De seizoenen veranderen, het weer wordt extremer niet onvoorspelbaar en de boeren krijgen het moeilijker om hun gezinnen te onderhouden.' 'Overheden moeten leren van de fouten die ze maakten bij de financiële crisis. Ze hebben voortekenen genegeerd en ze weigerden te luisteren naar experts. Ze moeten onmiddellijk actie ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om mensen wereldwijd weerbaarder te maken tegen armoede.'Andy Atkins, Friends of the Earth: 'Politici kunnen niet langer toekijken hoe de aarde afstevent op een ramp' 'Wetenschappers zijn nu even overtuigd van het feit dat de mens de oorzaak is van de klimaatverandering als van het feit dat roken longkanker veroorzaakt,' zegt Andy Atkins, directeur van Friends of the Earth. 'Politici kunnen niet langer van de zijlijn toekijken terwijl de aarde afstevent op een regelrechte ramp.'David Bull, Unicef: 'De levens van de meest kwetsbare kinderen zijn nu al in gevaar''Wat we vandaag beslissen te doen, heeft een gigantische impact op de levens van onze kinderen en van toekomstige generaties,' waarschuwt David Bull, directeur bij Unicef. 'We kunnen niet toelaten dat hen een toekomst wacht die vernietigd is door de klimaatverandering.' 'De levens van de meest kwetsbare kinderen zijn nu al in gevaar. Ze hebben te maken met schaarsheid van water en voedsel en een toenemend risico op natuurrampen. Het is onze verantwoordelijkheid om de klimaatverandering af te wenden voor toekomstige generaties.'