De index is gebaseerd op dertig indicatoren met betrekking tot de thema's van milieu-governance, waterbeheer, ruimtelijke ordening en afval, energieverbruik, de kwaliteit van gebouwen, vervoer, CO2-uitstoot en luchtkwaliteit. De optelsom van alle indicatoren doet Brussel op de negende plaats belanden.

Parken, bossen, het Zoniënwoud, privétuinen, begraafplaatsen, sportterreinen, weiden en moestuinen maken van Brussel één van de meest groene steden in Europa. Want maar liefst de helft van het gewestelijk grondgebied is groen. Leefmilieu Brussel beheert het grootste deel van deze groene ruimten en tracht hun verschillende functies - recreatie, educatie, landschap en ecologie - naast elkaar te laten bestaan.

Zo kunnen de Brusselaars, omwonenden en toeristen, er wandelen, herbronnen, spelen of opgaan in hun favoriete sport. En dit terwijl de rijke biodiversiteit beschermd blijft: niet minder dan 800 soorten planten, 45 soorten zoogdieren, 17 soorten vleermuizen en 92 soorten nestbouwende vogels hebben hier hun thuis.

Geen pesticiden

De grote rijkdom van de Brusselse groene ruimten is vooral te danken aan een milieubeheer zonder pesticiden, dat bovendien wilde inheemse plantensoorten bevordert, natuurlijke vijveroevers, het behoud van dode bomen in de bossen en het opzetten van schuilplaatsen voor dieren.

Brussel telt ook zeven parken die toegankelijk zijn voor personen met een beperkte mobiliteit. Sommige paden zijn verbreed en verhard en bepaalde installaties, zoals de toiletten, zijn aangepast. Speciale signalisatie is aangebracht voor slechtzienden en de bewakers zijn specifiek opgeleid om personen met een handicap te verwelkomen.

Spoorwegtaluds

Maar de groene long die Brussel zou zijn, wordt niet enkel gevoed door parken en tuinen. Er zijn ook de taluds van de spoorwegen die omgevormd zijn tot echte groene stroken, waar de flora en fauna zich ongehinderd kunnen ontwikkelen en waarlangs de planten en dieren de stad inkunnen. Ook de 300 speel-, sport- en vrijetijdsterreinen in Brussel dragen bij tot het ecologische evenwicht van de stad, net als sommige begraafplaatsen die ware oases van groen zijn. (INM)

De index is gebaseerd op dertig indicatoren met betrekking tot de thema's van milieu-governance, waterbeheer, ruimtelijke ordening en afval, energieverbruik, de kwaliteit van gebouwen, vervoer, CO2-uitstoot en luchtkwaliteit. De optelsom van alle indicatoren doet Brussel op de negende plaats belanden. Parken, bossen, het Zoniënwoud, privétuinen, begraafplaatsen, sportterreinen, weiden en moestuinen maken van Brussel één van de meest groene steden in Europa. Want maar liefst de helft van het gewestelijk grondgebied is groen. Leefmilieu Brussel beheert het grootste deel van deze groene ruimten en tracht hun verschillende functies - recreatie, educatie, landschap en ecologie - naast elkaar te laten bestaan. Zo kunnen de Brusselaars, omwonenden en toeristen, er wandelen, herbronnen, spelen of opgaan in hun favoriete sport. En dit terwijl de rijke biodiversiteit beschermd blijft: niet minder dan 800 soorten planten, 45 soorten zoogdieren, 17 soorten vleermuizen en 92 soorten nestbouwende vogels hebben hier hun thuis. Geen pesticiden De grote rijkdom van de Brusselse groene ruimten is vooral te danken aan een milieubeheer zonder pesticiden, dat bovendien wilde inheemse plantensoorten bevordert, natuurlijke vijveroevers, het behoud van dode bomen in de bossen en het opzetten van schuilplaatsen voor dieren. Brussel telt ook zeven parken die toegankelijk zijn voor personen met een beperkte mobiliteit. Sommige paden zijn verbreed en verhard en bepaalde installaties, zoals de toiletten, zijn aangepast. Speciale signalisatie is aangebracht voor slechtzienden en de bewakers zijn specifiek opgeleid om personen met een handicap te verwelkomen. Spoorwegtaluds Maar de groene long die Brussel zou zijn, wordt niet enkel gevoed door parken en tuinen. Er zijn ook de taluds van de spoorwegen die omgevormd zijn tot echte groene stroken, waar de flora en fauna zich ongehinderd kunnen ontwikkelen en waarlangs de planten en dieren de stad inkunnen. Ook de 300 speel-, sport- en vrijetijdsterreinen in Brussel dragen bij tot het ecologische evenwicht van de stad, net als sommige begraafplaatsen die ware oases van groen zijn. (INM)