De boomleeuwerik is zowat de enige vogelsoort die profiteert van de brand van mei 2011 op de Kalmthoutse Heide. Dat meldt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) op Natuurbericht.be.
De boomleeuwerik is een kwetsbare vogelsoort op Europees niveau. In Vlaanderen wordt het totaal aantal boomleeuweriken op 700 geschat, één van de grootste populaties broedt op de Kalmthoutse Heide.

Broedbiotoop
Er werd vermoed dat brand van mei 2011, waarbij 500 ha heide in vlammen opging, een mogelijk interessante broedbiotoop voor de boomleeuwerik zou worden. "In 2011 werden in het Vlaamse deel van de Kalmthoutse Heide 40 tot 45 broedpaartjes geteld, dit jaar overtroffen de resultaten alle verwachtingen en liep dat aantal op tot 65 à 67", aldus Glenn Vermeersch (INBO).

Pioniers
"De boomleeuwerik is een pionierssoort: de boomleeuwerik duikt vaak als eerste op in gebieden waar pas grote oppervlaktes bos werden gekapt. Het zijn echte opportunisten."

Boomleeuweriken broeden bij voorkeur in open terrein en ook hun voedsel zoeken ze in korte begroeiing. Enkele bomen of een bosrand dienen als uitkijkpost voor mannetjes.

Pijpestrootje

Sinds de brand op de heide duiken er overigens nog steeds zeldzame paddestoelen op. Door het vrij natte voorjaar herstelt de struikheide ook goed, net als de grassoort pijpestrootje.

Toch werd er na de verwoestende brand geen enkele roodborsttapuit meer gezien. De aanwezigheid van minder mobiele soorten zoals heikikker, rugstreeppad, gladde slang en levendbarende hagedis wordt momenteel nog onderzocht. (Belga/EE)

De boomleeuwerik is zowat de enige vogelsoort die profiteert van de brand van mei 2011 op de Kalmthoutse Heide. Dat meldt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) op Natuurbericht.be. De boomleeuwerik is een kwetsbare vogelsoort op Europees niveau. In Vlaanderen wordt het totaal aantal boomleeuweriken op 700 geschat, één van de grootste populaties broedt op de Kalmthoutse Heide. Broedbiotoop Er werd vermoed dat brand van mei 2011, waarbij 500 ha heide in vlammen opging, een mogelijk interessante broedbiotoop voor de boomleeuwerik zou worden. "In 2011 werden in het Vlaamse deel van de Kalmthoutse Heide 40 tot 45 broedpaartjes geteld, dit jaar overtroffen de resultaten alle verwachtingen en liep dat aantal op tot 65 à 67", aldus Glenn Vermeersch (INBO). Pioniers "De boomleeuwerik is een pionierssoort: de boomleeuwerik duikt vaak als eerste op in gebieden waar pas grote oppervlaktes bos werden gekapt. Het zijn echte opportunisten." Boomleeuweriken broeden bij voorkeur in open terrein en ook hun voedsel zoeken ze in korte begroeiing. Enkele bomen of een bosrand dienen als uitkijkpost voor mannetjes. Pijpestrootje Sinds de brand op de heide duiken er overigens nog steeds zeldzame paddestoelen op. Door het vrij natte voorjaar herstelt de struikheide ook goed, net als de grassoort pijpestrootje. Toch werd er na de verwoestende brand geen enkele roodborsttapuit meer gezien. De aanwezigheid van minder mobiele soorten zoals heikikker, rugstreeppad, gladde slang en levendbarende hagedis wordt momenteel nog onderzocht. (Belga/EE)