Het gaat niet goed met onze bijen. Dat is geen nieuws meer - het gaat al lang niet goed met onze bijen - maar cijfers van het Informatiecentrum Bijenteelt tonen aan dat in Vlaanderen in 2010 gemiddeld 26 procent van de bijenvolkjes uitstierf.

In negentien gemeenten liep de sterfte op tot meer dan 50 procent. Dat is een catastrofe, die past in wat de 'bijenverdwijnziekte' wordt genoemd. Over de hele wereld krijgen bijen, zowel gekweekte honingbijen als wilde soorten, het kwaad als gevolg van een combinatie van parasitaire infecties, de teloorgang van hun leefmilieu en de effecten van bepaalde insecticiden.

Omdat bijen niet alleen nuttig zijn voor de productie van honing maar als bestuivers ook bijdragen tot het succes van de tuinbouw (vooral de kweek van appelen, peren en aardbeien) kan een crash in de bijenpopulatie economische gevolgen hebben. De waarde van de bij voor de Belgische economie wordt op 343,8 miljoen euro geraamd.

Bijenhotels

Gelukkig is er ook goed nieuws. Vlaams Parlementsleden Dirk Peeters en Hermes Sanctorum van Groen! hebben een voorstel van resolutie ingediend 'tot opmaak van een actieplan voor het beschermen en behouden van de honingbij en wilde bijen in Vlaanderen'. De wetgever moet de bij helpen redden. De vragen voor de Vlaamse regering omvatten initiatieven om het imkerskorps te verjongen, om landbouwers en groenbeheerders aan te moedigen bijvriendelijke maatregelen (zoals het plaatsen van bijenhotels) te nemen, en om chemische stoffen te promoten die bijen helpen in plaats van ze in de problemen brengen. (DD)

Het gaat niet goed met onze bijen. Dat is geen nieuws meer - het gaat al lang niet goed met onze bijen - maar cijfers van het Informatiecentrum Bijenteelt tonen aan dat in Vlaanderen in 2010 gemiddeld 26 procent van de bijenvolkjes uitstierf. In negentien gemeenten liep de sterfte op tot meer dan 50 procent. Dat is een catastrofe, die past in wat de 'bijenverdwijnziekte' wordt genoemd. Over de hele wereld krijgen bijen, zowel gekweekte honingbijen als wilde soorten, het kwaad als gevolg van een combinatie van parasitaire infecties, de teloorgang van hun leefmilieu en de effecten van bepaalde insecticiden. Omdat bijen niet alleen nuttig zijn voor de productie van honing maar als bestuivers ook bijdragen tot het succes van de tuinbouw (vooral de kweek van appelen, peren en aardbeien) kan een crash in de bijenpopulatie economische gevolgen hebben. De waarde van de bij voor de Belgische economie wordt op 343,8 miljoen euro geraamd. Bijenhotels Gelukkig is er ook goed nieuws. Vlaams Parlementsleden Dirk Peeters en Hermes Sanctorum van Groen! hebben een voorstel van resolutie ingediend 'tot opmaak van een actieplan voor het beschermen en behouden van de honingbij en wilde bijen in Vlaanderen'. De wetgever moet de bij helpen redden. De vragen voor de Vlaamse regering omvatten initiatieven om het imkerskorps te verjongen, om landbouwers en groenbeheerders aan te moedigen bijvriendelijke maatregelen (zoals het plaatsen van bijenhotels) te nemen, en om chemische stoffen te promoten die bijen helpen in plaats van ze in de problemen brengen. (DD)