Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in Nederland corrigeerde onlangs de voorspellingen voor 2020. Ten opzichte van 2017 stoten auto's naar verwachting 1,6 megaton CO2 meer uit. Dat komt onder meer door de groeiende economie en toenemende import van niet-zuinige tweedehandsauto's.

Maar er is een derde factor: de forse verhoging van de accijns op diesel in België. Dat zorgt ervoor dat Nederlanders niet meer in België diesel komen tanken, én dat de Belgen nu zelf massaal in Nederland gaan tanken.

Die combinatie zorgt voor een verkoopgolf van diesel. Internationale regels schrijven voor dat de CO2-uitstoot van auto's wordt gemeten aan de hand van de omvang van de brandstofverkoop. De uitstoot in Nederland neemt bij zo'n verkoopgolf dus boekhoudkundig toe. Zelfs als de tanktoerist direct rechtsomkeert maakt en de kilometers dus in België doet.

Overigens is benzine nog steeds goedkoper in België, en komen de Nederlanders dus ook over de grens tanken. Die CO2-uitstoot zit in de Belgische cijfers.

Een Nederlandse rechtbank heeft geoordeeld dat de staat meer moet doen om de broeikasgassen sneller te verminderen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in Nederland corrigeerde onlangs de voorspellingen voor 2020. Ten opzichte van 2017 stoten auto's naar verwachting 1,6 megaton CO2 meer uit. Dat komt onder meer door de groeiende economie en toenemende import van niet-zuinige tweedehandsauto's. Maar er is een derde factor: de forse verhoging van de accijns op diesel in België. Dat zorgt ervoor dat Nederlanders niet meer in België diesel komen tanken, én dat de Belgen nu zelf massaal in Nederland gaan tanken. Die combinatie zorgt voor een verkoopgolf van diesel. Internationale regels schrijven voor dat de CO2-uitstoot van auto's wordt gemeten aan de hand van de omvang van de brandstofverkoop. De uitstoot in Nederland neemt bij zo'n verkoopgolf dus boekhoudkundig toe. Zelfs als de tanktoerist direct rechtsomkeert maakt en de kilometers dus in België doet. Overigens is benzine nog steeds goedkoper in België, en komen de Nederlanders dus ook over de grens tanken. Die CO2-uitstoot zit in de Belgische cijfers. Een Nederlandse rechtbank heeft geoordeeld dat de staat meer moet doen om de broeikasgassen sneller te verminderen.