Niet de blauwe vinvis is het langste dier ter wereld, wel de reuzensnoerworm: een worm die op de bodem van ondiepe plekken in de Noordzee leeft en naar verluidt meer dan vijftig meter lang kan worden. Ter vergelijking: de blauwe vinvis haalt maximaal een dertigtal meter. Er is wel wat gedoe over die maximale lengte geweest, want het originele verslag van de vondst (in Schotland in 1864) is er niet duidelijk over. Wel duidelijk is dat een snoerworm gemakkelijk meer dan dertig meter haalt, zodat hij in ieder geval langer is dan de blauwe vinvis en tot nader order de lengterecordhouder in het dierenrijk blijft.
...