Faunavervalsing - de verandering van het inheemse dierenrijk door import - zie je overal, maar amfibieën en reptielen zijn er extra gevoelig voor omdat zogenaamde dierenliefhebbers ze zo gemakkelijk in huis kunnen halen. Niet zelden worden de kopers hun huisdieren beu, of hebben ze er geen rekening mee gehouden dat kleine beestjes groot worden. Dan kiezen ze voor de snelste oplossing: ze dumpen hun miskoop in de natuur. Soms komen verstekelingen met internationale transporten binnen, maar dat is een minderheid.
...

Faunavervalsing - de verandering van het inheemse dierenrijk door import - zie je overal, maar amfibieën en reptielen zijn er extra gevoelig voor omdat zogenaamde dierenliefhebbers ze zo gemakkelijk in huis kunnen halen. Niet zelden worden de kopers hun huisdieren beu, of hebben ze er geen rekening mee gehouden dat kleine beestjes groot worden. Dan kiezen ze voor de snelste oplossing: ze dumpen hun miskoop in de natuur. Soms komen verstekelingen met internationale transporten binnen, maar dat is een minderheid. Geregeld worden in ons land slangen uit de hele wereld aangetroffen, zelfs grote soorten zoals pythons. Bioloog Jeroen Speybroeck en zijn collega's van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) registreerden al 24 'wilde' niet-Europese slangensoorten op ons grondgebied (er zijn drie inheemse soorten: ringslang, adder en gladde slang). In het vakblad BioInvasions Records brengen ze verslag uit van de ontdekking van een kleine populatie van de uit China afkomstige prachtslang in en rond Hasselt. De situatie is anders dan bij de meeste toevallige introducties, want de soort is erin geslaagd zich voort te planten. Dat is verontrustend. De prachtslang is een mooi dier dat anderhalve meter lang kan worden. Ze is niet giftig en niet gevaarlijk voor de mens. Ze is flexibel , zowel in haar biotoopkeuze als in haar voeding. Haar andere naam is niet voor niets 'Chinese rattenslang', waarmee we een idee krijgen van wat ze in Hasselt zoal eet. Over de oorsprong van de Hasseltse populatie hoeft niet te worden gespeculeerd: in de regio bevindt zich een reptielenshop die prachtslangen verkocht (prijzen op het internet variëren van 39 tot liefst 504 euro per dier). De eerste waarneming gebeurde in 2006. Eind 2019 waren in totaal 73 prachtslangen gezien. De meeste ervan werden gevonden op een spoorwegtalud in de Hasseltse rand, maar ze zijn ook al in het stadscentrum aangetroffen, én op 15 kilometer van de oorspronkelijke vondstplek. Dat wijst erop dat ze in staat zijn zich te verspreiden. Spoorwegtaluds zijn een geschikt leefmilieu voor warmteminnende dieren zoals slangen, want de temperatuur kan er een stuk hoger zijn dan in de omgeving. Vooral voor de voortplanting is dat essentieel. Eitjes van de prachtslang ontwikkelen pas volledig als de temperatuur minstens twee maanden lang hoger is dan 22 graden. De vondst van zeven pasgeboren prachtslangetjes bevestigt dat de dieren in en rond Hasselt zich voortplanten. Dat is geen goed nieuws, zeker niet omdat de soort het bij ons steeds beter zal doen door de klimaatopwarming. Slangen kunnen niet alleen onrust bij mensen veroorzaken, ze kunnen ook een probleem vormen voor onze natuur. Voorlopig gaan de wetenschappers van het INBO ervan uit dat de geïsoleerde prachtslangpopulatie geen groot risico vormt. Maar omdat invasieve slangen elders in de wereld ravages hebben aangericht onder lokale diersoorten, is het raadzaam om de situatie goed op te volgen. Pogingen om de dieren weg te vangen dreigen te laat te komen. Daarvoor zou de populatie al te groot geworden zijn. Sinds 2019 is er in Vlaanderen een verbod op de import en verkoop van deze slangensoort en vele andere. Om de verspreiding van de prachtslang tegen te gaan kwam het te laat. Trouwens, gevangen slangen worden niet gedood, maar in het West-Vlaamse Ichtegem opgevangen door de vzw SOS Reptiel.