Veel 'muizer' dan een huismuis vind je ze niet. Mensen zien huismuizen al lang zo frequent dat ze model hebben gestaan voor ons beeld van 'de' muis. Maar net zoals gedomesticeerde dieren er anders gaan uitzien en zich anders gaan gedragen dan de wilde originelen, kan ook de huismuis veranderd zijn, hoewel er geen rechtstreekse menselijke interventie aan te pas kwam: de huismuis heeft zichzelf aan de mens opgedrongen.
...