Het zijn er niet veel, maar er zijn vogelsoorten die het uitzonderlijk goed doen in een door de mens gedomineerde leefomgeving - gelukkig maar. De grote bonte specht is zo'n soort. Zoals elders in Europa gaan zijn aantallen in Vlaanderen sterk vooruit. In Nederland zou de populatie tijdens het laatste kwart van de vorige eeuw verviervoudigd zijn. Er zijn niet veel vogels die dat voor elkaar krijgen.
...