Het was een omgekeerde kolonisatie, naar mensennormen toch. Europeanen hebben Amerika veroverd ten koste van de inheemse bewoners. Bij rivierkreeften is het omgekeerde gebeurd: Amerikaanse kolonisten hebben de Europeanen verdrongen. In Vlaanderen is de Europese rivierkreeft zelfs uitgestorven - de laatste officiële waarneming dateert van net na de Tweede Wereldoorlog. Ze is vervangen door drie Amerikaanse soorten (en een Turkse, om het plaatje compleet te maken en de analogie naar de mensenwereld door te drijven). In Nederland zouden er al negen uitheemse rivierkreeftensoorten gevonden zijn.
...