In Glabbeek, Hoegaarden en Tienen is een aantal landbouwgronden speciaal ingericht voor akkervogels zoals de patrijs, veldleeuwerik, kievit of grauwe gors. Met akkervogelstokjes - stokjes met een vogelsilhouet - en informatieborden wordt voortaan duidelijk gemaakt dat de zones niet betreden mogen worden.

De akkervogelstokjes en informatieborden moeten wandelaars, landbouwers en jagers sensibiliseren over de inspanningen die de voorbije jaren zijn geleverd om de voortdurende achteruitgang van de akkervogels tegen te gaan. Het aantal akkervogels in Vlaanderen is sinds 1980 immers met 50 tot 85 procent gedaald.

Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) en de Vlaamse Landmaatschappij sloten de voorbije jaren beheersovereenkomsten af met landbouwers uit de Zuid-Hagelandse gemeenten. Zij leggen dan op een aantal plaatsen ruige grasstroken en graanakkertjes aan. Hierdoor krijgen akkervogels en andere dieren tijdens zomer en winter meer schuilplaatsen, voedsel en nestgelegenheden. In totaal werd door landbouwers in de regio meer dan 216 hectare aangelegd.

Het project werd niet toevallig in Zuid-Hageland gerealiseerd. Een derde van alle kerngebieden voor akkervogels in Vlaanderen situeert zich in de streek. "Dankzij de enthousiaste medewerking van zowel landbouwers als jagers hebben we in deze streek meer dan een derde van alle beheersovereenkomsten van heel Vlaanderen kunnen afsluiten die specifiek gericht zijn op akkervogels", aldus RLZH-coördinator Raf Stassen. (Belga/INM)

In Glabbeek, Hoegaarden en Tienen is een aantal landbouwgronden speciaal ingericht voor akkervogels zoals de patrijs, veldleeuwerik, kievit of grauwe gors. Met akkervogelstokjes - stokjes met een vogelsilhouet - en informatieborden wordt voortaan duidelijk gemaakt dat de zones niet betreden mogen worden. De akkervogelstokjes en informatieborden moeten wandelaars, landbouwers en jagers sensibiliseren over de inspanningen die de voorbije jaren zijn geleverd om de voortdurende achteruitgang van de akkervogels tegen te gaan. Het aantal akkervogels in Vlaanderen is sinds 1980 immers met 50 tot 85 procent gedaald. Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) en de Vlaamse Landmaatschappij sloten de voorbije jaren beheersovereenkomsten af met landbouwers uit de Zuid-Hagelandse gemeenten. Zij leggen dan op een aantal plaatsen ruige grasstroken en graanakkertjes aan. Hierdoor krijgen akkervogels en andere dieren tijdens zomer en winter meer schuilplaatsen, voedsel en nestgelegenheden. In totaal werd door landbouwers in de regio meer dan 216 hectare aangelegd. Het project werd niet toevallig in Zuid-Hageland gerealiseerd. Een derde van alle kerngebieden voor akkervogels in Vlaanderen situeert zich in de streek. "Dankzij de enthousiaste medewerking van zowel landbouwers als jagers hebben we in deze streek meer dan een derde van alle beheersovereenkomsten van heel Vlaanderen kunnen afsluiten die specifiek gericht zijn op akkervogels", aldus RLZH-coördinator Raf Stassen. (Belga/INM)