Het Antwerpse stadsbestuur wil in het kader van de heraanleg van de De Keyserlei de 96 lindebomen kappen en vervangen door essen. Groen! vindt dat om allerlei redenen geen kwalitatief gelijkwaardig alternatief en verweet het stadsbestuur dat er nooit onderzocht werd of de lindebomen niet gewoon konden blijven staan. De Antwerpse kortgedingrechter besliste nu dat de lindebomen gekapt mogen worden.

De rechter wees er in haar vonnis op dat dit wel degelijk overwogen werd. Een boom- en roendeskundige en het Agentschap voor Natuur en Bos hadden de bomen daarom onderzocht. Uit hun onderzoek bleek echter dat de lindebomen zich in een matige tot slechte conditie bevinden en dat 22 bomen sowieso al gekapt moeten worden omdat ze ziek zijn.

Het verplaatsen van de bomen tijdens de werken zou nog meer verval kunnen veroorzaken en het zou ook drie tot vijf jaar duren voordat ze weer volledig hersteld zijn. Het herplanten van de lindebomen kost bovendien meer dan nieuwe bomen zetten.

Groen! reageert ontgoocheld op de uitspraak van de rechter. "Wij vinden het jammer dat de rechter onze argumentatie niet voldoende vond om de vergunning van de stad op te schorten", zegt Ilse Van Dienderen, fractieleidster van Groen! in de Antwerpse districtsraad.

Of Groen! nog beroep aantekent tegen het vonnis, moet de komende dagen nog blijken. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Stadsplanning bekijkt nu hoe de heraanleg van de De Keyserlei zo snel mogelijk kan worden hervat en de timing van de werken alsnog kan worden gehaald.

Het is niet duidelijk of de actievoerders zich effectief zullen verzetten indien er een van de volgende dagen met kappen wordt begonnen. (Belga/TE)

Het Antwerpse stadsbestuur wil in het kader van de heraanleg van de De Keyserlei de 96 lindebomen kappen en vervangen door essen. Groen! vindt dat om allerlei redenen geen kwalitatief gelijkwaardig alternatief en verweet het stadsbestuur dat er nooit onderzocht werd of de lindebomen niet gewoon konden blijven staan. De Antwerpse kortgedingrechter besliste nu dat de lindebomen gekapt mogen worden. De rechter wees er in haar vonnis op dat dit wel degelijk overwogen werd. Een boom- en roendeskundige en het Agentschap voor Natuur en Bos hadden de bomen daarom onderzocht. Uit hun onderzoek bleek echter dat de lindebomen zich in een matige tot slechte conditie bevinden en dat 22 bomen sowieso al gekapt moeten worden omdat ze ziek zijn. Het verplaatsen van de bomen tijdens de werken zou nog meer verval kunnen veroorzaken en het zou ook drie tot vijf jaar duren voordat ze weer volledig hersteld zijn. Het herplanten van de lindebomen kost bovendien meer dan nieuwe bomen zetten. Groen! reageert ontgoocheld op de uitspraak van de rechter. "Wij vinden het jammer dat de rechter onze argumentatie niet voldoende vond om de vergunning van de stad op te schorten", zegt Ilse Van Dienderen, fractieleidster van Groen! in de Antwerpse districtsraad. Of Groen! nog beroep aantekent tegen het vonnis, moet de komende dagen nog blijken. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Stadsplanning bekijkt nu hoe de heraanleg van de De Keyserlei zo snel mogelijk kan worden hervat en de timing van de werken alsnog kan worden gehaald. Het is niet duidelijk of de actievoerders zich effectief zullen verzetten indien er een van de volgende dagen met kappen wordt begonnen. (Belga/TE)