Pijpleiding ruwe aardolie opnieuw opgestart na grondverzakking in Antwerpen

(Belga) De pijpleiding voor ruwe aardolie van raffinaderij Total die aan de Scheldelaan in de Antwerpse haven nabij de zware grondverzakking van vrijdag ligt, kan opnieuw worden opgestart. Dat meldt de stad Antwerpen. De leiding is noodzakelijk om de productie van Total draaiende te kunnen houden. De gemeentelijke fase van het rampenplan blijft intussen wel nog behouden, daarover valt pas ten vroegste vanavond een nieuwe beslissing.

De grondverzakking van vrijdag, veroorzaakt door werkzaamheden van een private ondernemer in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal, zorgde voor enorme druk op zes ondergrondse pijpleidingen en dat over een lengte van dertig meter. Vijf van de leidingen waren op dat moment in gebruik, voor het transport van respectievelijk aardgas, aardolie, butaan, stikstof en waterstof. Zij moesten allen worden stilgelegd. De aardolieleiding werd de voorbije dagen extra intensief geïnspecteerd, omdat ze nodig is voor de productie van Total. Nu ze veilig is verklaard, zal ze op een gecontroleerde manier opnieuw in gebruik worden genomen. De hulpdiensten volgen het proces van nabij om bij eventuele problemen meteen te kunnen ingrijpen. De Scheldelaan blijft intussen nog afgesloten voor doorgaand verkeer, al zijn er wel omleidingen voorzien naar de bedrijven in de omgeving. Ook het rampenplan blijft nog zeker tot vanavond van kracht. (Belga)

Partner Content