Philippe Decrock (N-VA) – Grimbergen

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Grimbergen ligt in de Noordrand van Brussel en wordt wel eens ‘de Parel van Brabant ‘ genoemd maar ondergaat de laatste jaren zeer sterk de migratiedruk en verfransing vanuit Brussel. Zeker Strombeek-Bever vraagt als sterk verstedelijkt gebied met hoogbouw speciale aandacht als het gaat om veiligheid, woonbeleid en ruimtelijke ordening. Maar ook thema’s zoals mobiliteit, met het zwaar vervoer door de dorpskernen en de aanwezigheid van de RING, vragen aandacht.

Als N-VA hadden wij hier in Grimbergen alleen een OCMW-raadslid en konden niet wegen op het huidige beleid, dat vooral een CD&V en Open VLD aangelegenheid was, dat dreef op de oude “ons kent ons “-cultuur en dat toch ook een aantal steken heeft laten vallen zoals de verkaveling van de Potaarde met de betrokkenheid van een schepen met rechtstreekse eigen belangen (schorsing door RvS), het uitblijven van een gedegen aanpak van Strombeek (noodzaak van eigen parkeerbeleid, politie-antenne), de problematiek van de Westvaartdijk met de overlast van de breekwerven langs het kanaal…enz.

Wat wordt de toekomst van parking C op de Heyzel, het zoveelste shoppingcenter dat de lokale winkeliers en middenstand wegjaagt?

N-VA wil een alternatief en versterking zijn voor een toekomstgericht beleid waar doorheen alle lokale beleidsthema’s de rode draad loopt van het behoud van het Vlaams karakter van de gemeente dat stilaan nood heeft aan een breedgedragen taalcharter dat de inburgering moet bevorderen ondersteund door het gemeente-onderwijs, de jeugdraad en de social-culturele verenigingen.

Wie worden de winnaars, wie worden de verliezers?

De politiek in Grimbergen ligt niet zo eenvoudig. Er is de huidige meerderheid van CD&V en Open VLD die een opsmuk wel kan gebruiken en er is een sterk verdeelde oppositie met de kleinere partijen SP.A en GROEN (met ook een aantal Franstalige kandidaten op hun lijsten) en het Vlaams Belang dat de laatste jaren sterk gegroeid was door hun kopman: ex-Kamerlid en huidig senator Bart Laeremans die nu naar de kiezer stapt met zijn VB-mandatarissen en onafhankelijken onder de naam “vernieuwing”.

Een nieuw kleedje om alsnog het burgemeesterschap te ambiëren. N-VA Grimbergen wil met zijn bestuursploeg (lijsttrekker is Jean-Paul Windelen) in Grimbergen het alternatief zijn dat duidelijk een aantal inhoudelijke thema’s naar voren brengt om op het beleid te kunnen wegen in plaats van de tweestrijd tussen de lijsttrekker van CD&V, Marleen Mertens en lijst Vernieuwing met Bart Laeremans (of moeten we VB zeggen). De hamvraag zal zijn: wie wil een coalitie met het VB? Of kennen we het antwoord op deze vraag?

Wat is van belang in uw gemeente?

Voor Grimbergen zijn er een aantal cruciale beleidspunten als gemeente in de Noordrand bij Brussel en de RING. Het gaat om het woonbeleid (de lokale jongeren (meer en meer singles) en gezinnen moeten in Grimbergen een betaalbare (huur)woning kunnen vinden. Het woonplan en de woonraad moet hier werk van maken.

Op vlak van veiligheid maakt N-VA Grimbergen een kanttekening bij de laatste “ontdubbeling” van het gerechtelijk arrondissement. De politiezone en het parket zullen amper een eigen vervolgingsbeleid of nultolerantie kunnen voeren (plegers van misdrijven kiezen voor de Franse taalrol en worden in Brussel vervolgt en berecht !- zie voorval in Vilvoorde).

De gemeente moet inzake veiligheid proberen duidelijk haar stempel te drukken en een eigen visie ontwikkelen.

Inzake mobiliteit moet het zwaar vervoer door de dorpskernen teruggedrongen worden in overleg met de buurgemeenten en moet er werk gemaakt worden van duurzame mobiliteit (inzetten op elektro-mobiliteit- een eerste publieke laadpaal werd geplaatst), het terugdringen van de co2 begint lokaal.

En natuurlijk willen wij als N-VA Grimbergen de waakhond zijn om het Vlaams karakter van de gemeente te bewaren en te versterken. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen – en een foto van uzelf – door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content