Opinie

Jean Marie de Meester (Rood!)

Pestfilmpje op Facebook: het zal uw kind maar wezen

Jean Marie de Meester (Rood!) Advocaat en voorzitter van Rood! West-Vlaanderen

Deze morgen werd ik wakker met de melding op het Radio1 nieuws dat op facebook een filmpje circuleert van ernstig pestgedrag aan een bushalte in Roeselare. Inmiddels is het filmpje waarvan sprake al tienduizenden keren geshared op facebook en heeft de Vlaamse goegemeente zijn riek boven kunnen halen om inquisitiegewijs de dader van de feiten te lijf te gaan.

Deze morgen werd ik wakker met de melding op het Radio1 nieuws dat op facebook een filmpje circuleert van ernstig pestgedrag aan een bushalte in Roeselare. Inmiddels is het filmpje waarvan sprake al tienduizenden keren geshared op facebook en heeft de Vlaamse goegemeente zijn riek boven kunnen halen om inquisitiegewijs de dader van de feiten te lijf te gaan.

Wat zijn de gekende feitenDe minderjarige tiener K. was voorwerp van verwerpelijke en aanstootgevende pesterijen aan een bushalte in Roeselare. K. werd zowel verbaal als fysisch mishandeld. Dit alles werd door een vriendin opgenomen met haar smartphone en online gezet op youtube. De moeder van K. kreeg de beelden te zien, kopieerde deze en plaatste deze op facebook. Op de youtube-website werden de beelden inmiddels verwijderd. Tevens legde de moeder van K. gisteren klacht neer bij de politie ven Tielt die meteen een strafonderzoek opstartte.

Onherkenbaarheid van minderjarige dadersIk weet niet of het zo verstandig was van de moeder van K. om het filmpje integraal op facebook te plaatsen. Het herkenbaar in de media brengen van minderjarigen die strafbare feiten zouden hebben gepleegd is strafbaar conform artikel 433bis SW zeker wanneer de minderjarige voorwerp uitmaakt van een strafonderzoek wat in deze blijkbaar het geval is. Het zou dus kunnen zijn dat het slachtoffer of haar moeder zelf voorwerp wordt van een strafvervolging, hoe ernstig en verwerpelijk de feiten tegen haar of haar dochter ook mogen zijn. De wet is er uiteindelijk voor iedereen.

Ik begrijp de woede van de moeder van K. Maar het plaatsen van die beelden waarop de minderjarige dader duidelijk herkenbaar is zou eens als een boemerang kunnen terugkeren. Gans Vlaanderen heeft immers de minderjarige dader kunnen zien en erover kunnen oordelen.

Artikel 433bis is immers niet voor niets opgenomen in ons strafwetboek. Het is de opvolger van het oude artikel 80 uit de jeugdbeschermingswet en dat artikel heeft vooral tot doel de minderjarige dader te beschermen tegen de publieke mening. Men gaat er immers van uit dat minderjarigen een tweede kans verdienen en zolang ze niet meerderjarig zijn moeten beschermd worden tegen publieke of mediatieke terechtstellingen. Met uitzondering van minderjarigen die vanaf hun 16 jaar voor zware criminele feiten naar het Hof van Assisen kunnen verwezen worden zijn alle andere terechtzittingen geheim en niet openbaar. Minderjarige daders beginnen hun 18de verjaardag dan ook met een blanco strafblad. Zo heeft de wetgever het immers terecht gewild. Maar door zo open en bloot deze feiten op internet te plaatsen is het duidelijk dat de anonimiteit van de minderjarige dader voor eens en voor altijd geschonden is. Dit kan dus niet, hoe ernstig de feiten ook mogen zijn.

De talrijke oproepen die velen uiten op sociale netwerksites en in de lezersrubrieken van kranten om de dader “oog om oog tand om tand” gewijs te straffen getuigen van weinig respect voor onze rechtstaat. Misschien moeten we er maar eens aan denken om de dader zonder proces op te hangen op de grote markt van Tielt. Gerechtigheid is terstond geschied!

Het is niet de goegemeente die over strafbare feiten oordeelt, maar rechters, zo werkt dat in een rechtstaat.

Hoe zit het trouwens met het vermoeden van onschuld in deze voor de dader. Dit ene filmpje brengt een cascade van juridische vragen naar boven.

Ik hou dan ook mijn hart vast voor de eventuele gevolgen van het ongefilterd publiceren van dit filmpje Er is zelfs al een facebookpagina met adres en een google earth foto van de woning van de dader. Eén iemand reageerde met de oproep om de woning in brand te steken.

Los van de ernst van de feiten die de dader heeft gepleegd, maar dit kan niet. Ik vrees dat de strafprocedure tegen de dader hierdoor al ‘vergiftigd’ is met alle gevolgen van dien.

Het zal je kind maar wezen uiteindelijk. Heeft er al iemand stilgestaan met de gevolgen voor de ouders van de dader van de pester. Of deze al dan niet een gedegen opvoeding hebben gegeven aan hun dochter is niet meer terzake. Hun proces is al gemaakt door velen. Je zou als ouder maar hetzelfde meemaken.

Jean Marie de Meester

Partner Content