Personeelsleden zeggen vertrouwen op in directeur De Zegher van Gents Museum voor Schone Kunsten

Museum voor Schone Kunsten © Alle rechten voorbehouden
Jan Braet
Jan Braet Jan Braet is redacteur cultuur bij Knack.

Personeelsleden van het Gentse Museum voor Schone Kunsten (MSK) lieten eind 2018 in het museum een brief rondgaan waarin ze definitief het vertrouwen opzegden in Catherine de Zegher (63), hun tijdelijk geschorste directeur.

Moeilijk te schatten hoeveel ondertekenaars er waren, want er was hen anonimiteit gegarandeerd. De brief was gericht aan de toenmalige schepen van Cultuur Annelies Storms (SP.A), tevens voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design, en aan Johan Van de Wiele, departementshoofd van de dienst Cultuur. Meer dan een bevestiging van goede ontvangst hebben de ongeruste werknemers tot op vandaag niet gekregen. Deze maand wordt er sowieso een nieuw bestuur van het AGB verkozen, en komt het cultuurbeleid in handen van Sami Sougir (Open VLD).

De misnoegden verwijten De Zegher haar eigengereide stijl en haar gebrek aan personeelsmanagement. Ook haar radicale keuze voor het inbrengen van hedendaagse, internationale, vooral vrouwelijke kunst in het MSK werd niet door iedereen in dank afgenomen, hoewel ze er in eigen rangen en wereldwijd ook best wel enige steun voor kreeg. Het incident, begin 2018, rond de internationaal gelanceerde twijfel over de authenticiteit van de door De Zegher geëxposeerde vroegmoderne Russische kunst uit de Toporovski-collectie, deed binnenshuis de onvrede een eerste keer oplaaien. Ook een aantal collega’s, Vlaamse museumdirecteuren, wreven haar in een open brief een onzorgvuldige omgang aan met de museumdeontologie. Een gerechtelijk onderzoek werd geopend, de stad schorste De Zegher en bestelde een audit over het naleven van de deontologische codes door het MSK en haar museumdirecteur. Geen van beide onderzoeken heeft, een vol jaar later, al enig resultaat opgeleverd.

Ondertussen wordt het museum ad interim geleid door Cathérine Verleysen, die kennelijk de rust deed weerkeren en iedereen gemobiliseerd heeft voor de grote tentoonstelling Van Eyck. Een optische revolutie die in 2020 moet plaatsvinden. De keerzijde is dat er dit jaar geen enkele andere tentoonstelling meer komt. Dat kan erop wijzen dat de rust een beetje bedrieglijk is. De vrees van de malcontenten dat ze straks toch nog met de bijna pensioengerechtigde De Zegher zouden worden opgezadeld, is daar eveneens een teken van.

Partner Content