Personeel Unia protesteert tegen ‘politiek gemotiveerde ontslagen’

© belga

In een open brief protesteert het personeel van gelijkekansencentrum Unia tegen het vertrek van 12 medewerkers. Dat vertrek is volgens de werknemers ‘politiek gemotiveerd’ door de Vlaamse regering.

De terugtrekking van Vlaanderen uit het federaal gelijkekansencentrum Unia heeft intussen geleid tot het vertrek van twaalf medewerkers. Vorige week zijn acht medewerkers op een totaal van 96 ontslagen, vier anderen vertrekken op vervroegd pensioen. Dat is in vakbondskringen vernomen.

Het personeel uit vrijdag in een open brief zijn bezorgdheid.

Vanaf 2023 zal Unia niet langer bevoegd zijn om mensen te helpen die slachtoffer worden van discriminatie wanneer het gaat over levensdomeinen die onder de Vlaamse bevoegdheden vallen, zoals onderwijs of huisvesting. De Vlaamse regering kiest voor een Vlaams Mensenrechteninstituut dat onderzoek zal doen rond mensenrechten, toezien op het beleid en adviezen formuleren. Daarnaast moet het instituut discriminatie bestrijden en slachtoffers bijstaan.

Nu het Vlaamse Mensenrechteninstituut vorm begint te krijgen, kunnen we niet anders dan ons uitspreken, aldus het Unia-personeel. ‘De beslissing om uit Unia te stappen is een politieke beslissing. De werking van Unia werd door Vlaanderen nooit geëvalueerd. Wel werd ons het werk moeilijk gemaakt door niet-aflatende aanvallen op onze instelling. We staan daarin niet alleen. Ook andere mensenrechtenorganisaties zoals het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen of het Hannah Arendt Instituut, worden verdacht gemaakt door beleidsmakers.’

‘Expertise gaat verloren’

De beslissing van de Vlaamse regering is op meerdere vlakken een aderlating voor Unia. ‘Daarbij werd ons steeds voorgehouden dat de opgebouwde expertise rond mensenrechten niet verloren mocht gaan. Recent werd duidelijk dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers geen enkel engagement wil opnemen en de Unia-collega’s botweg in de kou zet. Het gevolg is het politiek gemotiveerd ontslag van een twaalftal competente en gespecialiseerde medewerkers. Het is ongezien dat er geen overdracht van personeel is, ook niet naar andere diensten of werfreserves’, hekelt de brief die is verspreid door vakbonden ACV en ACOD. ‘We behandelen jaarlijks meer dan 10.000 meldingen, controleren ze op hun juridische ontvankelijkheid en staan slachtoffers bij met advies. Indien nodig onderhandelen we vervolgens tussen verschillende partijen. Als dat niet lukt, staan we het slachtoffer bij voor de rechtbank. Deze unieke expertise gaat nu verloren én het Vlaamse mensenrechteninstituut verliest bovendien het mandaat om slachtoffers bij te staan voor de rechtbank. Vanaf 2023 zal de Vlaming dus meer betalen voor minder rechtsbescherming, want het budget voor het nieuwe Vlaamse instituut is zo’n vijf keer hoger dan de huidige Vlaamse investering in Unia.’

Het personeel vraagt de Vlaamse regering ‘met aandrang om deze expertise niet verloren te laten gaan en onze mensen niet omwille van politieke sentimenten op straat te zetten. Ook vragen wij, als experten inzake mensenrechten, om het huidige ontwerpdecreet grondig te herzien, zodat de mensenrechten in Vlaanderen er niet op achteruitgaan.’

Partner Content