Opinie

Anthony Godfroid

Peren niet plukken: het kartelrecht is blijkbaar bijzaak voor Schauvliege

Anthony Godfroid Advocaat

De consument heeft het recht te mogen genieten van prijsdalingen, ook al zijn deze het resultaat van een afkeurenswaardige politiek van een Russische president die te wild om zich heen schopt. Dat vindt advocaat Anthony Godfroid.

Als burger vind ik het belangrijk de perenboeren een duwtje in de rug te geven. Ik koop dan ook consequent veel meer peren dan vorige jaren. Velen doen het mij na.

Groot was echter mijn verbazing toen ik deze morgen op de radio vernam dat de nieuwe Vlaamse minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) haar steun verleent aan het niet plukken van een deel van de oogst om op deze manier het aanbod te verkleinen. Ik druk mij nog zwak uit.

Hoe is het mogelijk dat op dergelijke flagrante manier het kartelrecht wordt genegeerd, meer zelfs, dat een kartel wordt georganiseerd en ondersteund door de Minister? Ik raad de minister aan om Boek IV van het nagelnieuwe Wetboek Economisch Recht te lezen. Artikel IV.1, § 1 van het Wetboek is een letterlijke kopie van Europees recht en bepaalt dat het strikt verboden is voor concurrerende ondernemingen om de afzet te beperken met het oog op het doen ontstaan van artificieel te hoge prijzen. Dit laatste is immers het doel van het niet plukken van een deel van de oogst. Door het aanbod te verlagen, zal de prijsdaling ten gevolge van de verlaagde Russische vraag gecounterd worden.

Uiteindelijk betaalt de Belgische consument – daar waar hij voorgespiegeld werd zaakjes te kunnen doen door meer peren te kopen – zo de factuur van de perenboeren die zich misschien zouden moeten afvragen of het wijs is al hun ‘eieren’ in één mand te leggen.

Peren niet plukken: het kartelrecht is blijkbaar bijzaak voor Schauvliege.

Het niet-plukken-idee beoogt de concurrentie te beperken en is derhalve nooit toelaatbaar. Dit is vaste rechtspraak. Beweren dat de huidige situatie dermate uitzonderlijk is en dat daardoor maar een kartel op poten moet gezet worden om de sector te redden is onaanvaardbaar. Waar gaat dit eindigen?

Gaat de minister elke keer er een sector te lijden heeft aan een overdreven blootstelling aan één afnemer ingrijpen? Advocaten hebben ook te lijden aan een overaanbod van vers afgestudeerden. Zal onze beroepsgroep dan ook maar prijsafspraken maken waarbij de eindconsument maar de dupe moet zijn?

Als de Belgische Mededingingsautoriteit werkelijk onafhankelijk is van de politiek opent zij een onderzoek naar dit illegaal op poten gezet kartel. Als men frituren kan aanpakken die zogezegd prijsafspraken maakten over de verkoopprijzen van kleintjes met mayonaise, dan durf ik te hopen dat de Mededingingsautoriteit deze werkelijk serieuze aangelegenheid de juiste prioriteit en aandacht geeft.

De consument heeft het recht te mogen genieten van prijsdalingen, ook al zijn deze het resultaat van een afkeurenswaardige politiek van een Russische president die te wild om zich heen schopt.

Partner Content