Pensioenrapport: ‘Bijzonder zorgwekkend voor belangen van gepensioneerden’ (vakbonden)

. © Getty Images/iStockphoto

De vakbonden hebben bedenkingen bij het rapport van de Commissie Pensioenhervorming. Voor de PS is het verslag ‘onontvankelijk’.

“Verlenging van de loopbaanduur en verhoging van de pensioenleeftijd, invoering van een puntensysteem met automatische correctie van het pensioenniveau op basis van demografische en budgettaire criteria (langer werken voor eenzelfde pensioenbedrag), neerwaartse harmonisatie van de overheidspensioenen, flexibilisering van de welvaartsvastheid, institutionalisering van de kapitalisatie in het wettelijk pensioenstelsel (eerst voor de contractuelen in het openbaar ambt), afwenteling van de risico’s van de kapitalisatie op de gemeenschap… Een voor een bijzonder zorgwekkende punten die de belangen van de gepensioneerden in het gedrang brengen“, luidt het in een gezamenlijke mededeling van ACV, ABVV en ACLVB.

De vakbonden willen niet dat er geraakt wordt aan de twee basisprincipes van het huidige pensioenstelsel, namelijk een pensioenleeftijd op 65 jaar een een loopbaanduur van 45 jaar. “Daaraan raken (door ze op te trekken) zou een nieuwe rem zetten op de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt, terwijl er meer dan 600.000 werklozen zijn en steeds meer herstructureringen aangekondigd worden.” Brugpensioenen moeten volgens de bonden behouden blijven, en “het pensioen van de werknemers en de contractuelen moet absoluut opgetrokken worden”.

De socialistische ambtenarenvakbond ACOD zegt “teleurgesteld” te zijn in het resultaat. “In een eerste analyse valt ons op de dat Commissie gepoogd heeft de Belgische pensioenen te vereenvoudigen door alles op één leest te schoeien. Praktisch betekent dit dat de pensioenen van de openbare sector worden verlaagd naar het niveau van de privé – een pensioen dat veel te laag is om menswaardig van een oude dag te genieten”, luidt het.

PS: ‘Rapport ‘onontvankelijk’

Na een eerste lezing zegt de PS dat haar bekommernissen aansluiten bij die van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Het verslag is voor de parij immers “onontvankelijk” van zodra het erg gedetailleerd uit de doeken doet hoe de werknemers een bijdrage moeten leveren, terwijl de inspanningen van de werkgevers en diegenen die kapitaal bezitten slechts vaag worden aangeraakt. “Voor PS-voorzitter Paul Magnette zijn voorstellen als de verschuiving van de pensioenleeftijd tot 67 jaar of de daling van de pensioenen van werknemers in de openbare diensten (door middel van een herziening van de berekeningswijze) geen redelijke werkbasis”, luidt het in een mededeling. “Voor de PS is het noodzakelijk de sociale partners stroomopwaarts te betrekken bij elke denkoefening over de toekomst van de pensioenen en voorstellen te integreren over jobcreatie en over de bijdrage van inkomsten uit kapitaal, om op die manier een duurzaam, rechtvaardig en door iedereen aanvaard model op poten te zetten.”

Tobback: ‘Teleurgesteld dat leeftijd uitgangspunt blijft’

SP.A-voorzitter Bruno Tobback vindt het nog te vroeg om een “heel harde” of “heel enthousiaste” reactie te geven op het meer dan 700 pagina’s tellende rapport van de experten, maar de SP.A-voorzitter toont zich in een eerste reactie wel “teleurgesteld over het feit dat de commissie blijft hangen in het uitgangspunt van leeftijd”. “Dat leidt dan tot een aantal moeilijkheden die ze vervolgens proberen te nuanceren met uitzonderingen en punten”, klinkt het. Net als in de verkiezingscampagne bepleit Tobback een hervorming die de duur van een carrière en het aantal loopbaanjaren als uitgangspunt neemt. “Tot je zestigste werken is heel wat anders voor een kassierster die op haar 18de bij Delhaize is begonnen dan voor iemand die op zijn 24ste aan de slag gaat.”

(Belga/TE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content