Pensioenen zware beroepen: sociale partners zoeken naar middenweg

minister van Pensioenen Bacquelaine © belga

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine vraagt dat de sociale partners nog voor de zomer met een voorstel komen dat de toepassing verduidelijkt van de criteria van de zware beroepen. Bij gebrek aan onderling akkoord “zal hij zijn verantwoordelijkheid nemen”, laat hij maandag weten.

Vorig jaar raakten werkgevers en vakbonden het eens over vier basiscriteria die moeten uitmaken of een beroep als ‘zwaar’ bestempeld kan worden. Het gaat om de fysieke zwaarte van de job, de mentale of emotionele druk, het veiligheidsrisico en de werkorganisatie. Over de concrete uitwerking is er echter nog geen akkoord. De vakbonden hebben nu zelf een voorstel uitgewerkt. Ze hebben de vier basiscriteria opgesplitst in 22 criteria, die dan nog eens worden uitgerafeld in zowat honderd deelcriteria. De vakbonden vragen ook dat de regering het budget voor vervroegd pensioen optrekt.

Minister Daniel Bacquelaine neemt akte van het voorstel. Hij herinnert eraan “dat de budgettaire enveloppes” voor het in aanmerking nemen van de zware beroepen “moeten worden gerespecteerd” en dat de criteria “geen bijkomende administratieve last mogen veroorzaken voor de werkgevers”.

“Ik verwacht van de sociale partners dat ze vóór de zomer een voorstel uitwerken die de toepassing van de criteria van de zware beroepen verduidelijkt evenals hun invoering met betrekking tot het pensioen. Dit moet gebeuren in het kader van de budgettaire enveloppes die door de regering werden bepaald en zonder bijkomende kosten voor de werkgevers”, aldus de minister.

Middenweg

We blijven spreken, maar het moet toch de bedoeling zijn dat we komen tot een heel beperkt aantal criteria voor mensen die echt niet meer verder kunnen op het einde van de loopbaan

Caroline Deiteren, Unizo

Een overeenkomst vinden tussen vakbonden en werkgevers, wordt niet eenvoudig. Toen het voorstel van de bonden afgelopen weekend in de krant stond, reageerde werkgeversorganisatie VBO al negatief. Na de vergadering in het Nationaal Pensioencomité roept diezelfde organisatie op “de pensioenmaatregelen niet uit te hollen via de zware beroepen”.

Ook Unizo is kritisch. “We blijven spreken, maar het moet toch de bedoeling zijn dat we komen tot een heel beperkt aantal criteria voor mensen die echt niet meer verder kunnen op het einde van de loopbaan”, zegt Caroline Deiteren van Unizo. Ze legt uit dat haar organisatie pleit voor een individuele benadering, waarbij gekeken wordt naar de gezondheidstoestand van de oudere werknemer in relatie met zijn of haar job. De bonden willen echter collectieve criteria vastleggen. “Ze zullen ons moeten overtuigen dat dit hetzelfde resultaat zal hebben”, dixit Deiteren. “Maar het is bijvoorbeeld niet omdat iemand op grote hoogte werkt en de werkgever daar – terecht – veiligheidsmaatregelen voor moet nemen, dat die werknemer een zwaar beroep uitoefent.”

Toch is er langs de kant van de vakbonden nog hoop dat op zijn minst de contouren van een akkoord onder sociale partners tegen de zomer klaar kunnen zijn, zegt Sabine Slegers van de liberale bond ACLVB. “De werkgevers hebben naar ons voorstel geluisterd en heel wat vragen gesteld. We moeten nu bekijken of we een middenweg kunnen vinden”, zegt zij.

Partner Content