Pensioenakkoord: Europese Commissie velt oordeel na aanvraag tot uitbetaling uit herstelfonds

Staatssecretaris voor de Relance Thomas Dermine (PS).

De Europese Commissie zal de Belgische pensioenhervorming beoordelen eenmaal de federale regering de aanvraag voor een eerste enveloppe uit het Europese herstelfonds heeft ingediend, zo heeft een woordvoerster maandag gereageerd op het pensioenakkoord.

Het bereiken van een akkoord over de pensioenhervorming vormt een belangrijke mijlpaal die België moest bereiken om een eerste schijf geld uit het Europese herstelfonds aan te vragen, goed voor zo’n 847 miljoen euro. Bevoegd staatssecretaris Thomas Dermine (PS) bevestigde maandagochtend alvast dat België nu zo snel mogelijk een verzoek tot uitbetaling wil indienen. 

‘De Commissie zal het bereiken van deze mijlpaal evalueren eenmaal België zijn eerste verzoek tot uitbetaling heeft ingediend’, zo reageerde een woordvoerster. Eenmaal ingediend heeft het dagelijks bestuur van de Europese Unie twee maanden tijd om haar voorlopige beoordeling over te maken aan een economisch adviescomité, dat dan één maand tijd krijgt om commentaar te leveren. Nadien velt de Commissie haar beslissing.  

De Commissie dringt al jaren aan op maatregelen om het Belgische pensioensysteem betaalbaar te houden. Lekken in de media gewagen van een inspanning van 1 tot 1,2 procent op lange termijn, maar de Commissie heeft in het kader van het herstelplan geen formeel cijfer naar voren geschoven. Wel luidt het dat de hervorming de financiële houdbaarheid moet verbeteren, mensen moet aanzetten om langer aan de slag te blijven, de solidariteit van het pensioenstelsel moet versterken en de convergentie tussen de verschillende stelsels moet verzekeren. 

België maakt in totaal aanspraak op 4,5 miljard euro uit het fonds dat in de nasleep van de coronacrisis in de steigers is gezet om de lidstaten te helpen hun economie te herlanceren. In ruil moesten de lidstaten een plan met hervormingen en investeringen indienen. Het Belgische plan kreeg als een van de eerste groen licht en ons land ontving in de zomer van 2021 al een eerste prefinanciering van 770 miljoen euro, maar nadien bleef het angstvallig stil.

Partner Content