Parket-generaal Cassatie ziet geen grond tot verbreking vrijlating Michelle Martin

(Belga) Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie ziet geen enkele reden om de beslissing om Michelle Martin vrij te laten, te verbreken. Dat heeft advocaat-generaal Raymond Loop verklaard voor het Hof van Cassatie. Dat moet zich buigen over het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank van Bergen van 31 juli 2012 om Michelle Martin vrij te laten. Zowel het parket van Bergen als verschillende slachtoffers waren tegen die beslissing in cassatie gegaan, maar hun argumenten worden door het parket-generaal afgewezen.

Allereerst zijn volgens advocaat-generaal Loop de voorzieningen die de slachtoffers hebben ingesteld, onontvankelijk. “De wet en de voorbereidende werkzaamheden zijn daarover duidelijk”, zei de advocaat-generaal. “De slachtoffers en burgerlijke partijen zijn geen partij voor de strafuitvoeringsrechtbank en kunnen zich dus niet verzetten tegen haar vonnissen.” Het Bergense parket kan dat wel, maar de argumenten die dat parket naar voor schuift, vinden geen genade in de ogen van het parket-generaal bij Cassatie. “Alle procedureregels zijn in dit dossier nageleefd en zelf heb ik geen middelen voor cassatie gevonden. Het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank is volledig conform de wet.” De advocaat-generaal wees er wel op dat het Hof van Cassatie en het parket-generaal zich niet moesten uitspreken over de opportuniteit van een eventuele vrijlating. “Wat hier ook beslist wordt, het houdt geen afkeuring of goedkeuring in van de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank.” (DTM)

Partner Content