Parket bevestigt groot onderzoek naar fraudeconstructies in Luxemburg en Cyprus

(Belga) Op vraag van het parket van Kortrijk en onder leiding van een Kortrijkse onderzoeksrechter hebben woensdag op veertig plaatsen huiszoekingen plaatsgevonden in België en Luxemburg, zo bevestigt het parket van Kortrijk woensdag. De huiszoekingen zijn onderdeel van een grootschalig onderzoek naar mogelijke fiscale fraudeconstructies, opgezet in Luxemburg en Cyprus, waarbij op grote schaal Belgische inkomstenbelastingen en btw zouden zijn ontdoken door Belgen. Door de BBI Brussel werd er geruime tijd geleden aangifte gedaan bij het parket van Gent in deze zaak, zo is vernomen bij de FOD Financiën.

Een West-Vlaamse accountant zou structuren in Luxemburg en Cyprus hebben aangeboden, waardoor Belgen prestaties konden factureren die in België werden uitgeoefend en gefactureerd. De vennootschapsvormen en de aard van de gefactureerde prestaties zouden zo zijn gekozen dat de vergoedingen, die betaald werden aan deze structuren in het buitenland, (quasi) niet belast werden. Het doel van het gerechtelijk onderzoek is nagaan of de opgezette structuren onderdeel zijn van domiciliefraude. Er moet onderzocht worden of ze gevestigd zijn op een buitenlands postbusadres en of de werkelijke leiding vanuit België wordt uitgeoefend. In dat geval zijn deze buitenlandse structuren fiscaal gezien te beschouwen als Belgische belastingplichtigen, waardoor alle prestaties geleverd en gefactureerd door deze structuren belastbaar worden in België. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content