Paradise Papers: ‘Nike en Janssen Pharmaceutica ontvingen voor 71 miljoen euro Vlaamse subsidies’

Joris Vandenbroucke © Belga Image

Nike en Janssen Pharmaceutica, twee bedrijven die opdoken in de Paradise Papers, ontvingen afgelopen 10 jaar minstens 71 miljoen euro subsidies van de Vlaamse regering. Dat berekende Joris Vandenbroucke, fractieleider voor de SP.A in het Vlaams parlement.

Naast de fiscale gunstmaatregelen van de federale overheid, genieten bedrijven zoals Nike en Janssen Pharmaceutica ook steun van de Vlaamse overheid via een waaier aan subsidies voor onder meer innovatie, transformatie, ecologische investeringen en woon-werkverkeer.

Joris Vandenbroucke becijferde dat het voor beide bedrijven om minimum 71,4 miljoen euro gaat in de afgelopen tien jaar. Voor Nike gaat het om 11,6 miljoen euro: 10,7 miljoen euro strategische transformatiesteun voor investeringen en ruim 800.000 euro steun vanuit het pendelfonds voor woonwerk-verkeer in 2008. Janssen Pharmaceutica kon rekenen op bijna 60 miljoen euro: 33,2 miljoen euro bedrijfssteun via het IWT, minstens 13,7 miljoen aan steunmaatregelen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, 10 miljoen aan strategische opleidingssteun, 2 miljoen ecologiepremie en 885.000 euro cofinanciering vanuit het Hermesfonds voor het EFRO-project in 2016.

‘Cynisch’

‘Ik stel mij zeer grote vragen bij dit alles. Het is toch ronduit onethisch om enerzijds voor miljoenen euro beroep te doen op publieke middelen en anderzijds ontwijkingsconstructies op te zetten om geen belastingen te moeten betalen’, vindt de SP.A’er. De winst die in belastingparadijzen geparkeerd wordt, is volgens hem ook het resultaat van de overheidssteun. ‘Of waren die miljoenen euro’s aan subsidies eigenlijk niet nodig? Dat zou bijzonder cynisch zijn. Leg dat maar eens uit aan de gezinnen die wel correct bijdragen en ondertussen de kosten voor kinderopvang, zorg, onderwijs en openbaar vervoer zagen stijgen. Of aan andere bedrijven die achter het net visten en geen steun ontvingen’. De subsidies zouden volgens hem juist de bedrijven moeten aanzetten om maximale financiële transparantie te bieden en ethische, fiscale praktijken.

Hij vraagt de Vlaamse regering te onderzoeken of er onrechtmatig steun werd verleend.

Partner Content