“Overbevolking in Vorst komt doordat gevangenis voor andere doeleinden wordt gebruikt”

(Belga) De huidige capaciteit van de gevangenis van Vorst zou niet zijn overschreden indien het arresthuis niet ook voor andere doeleinden zou worden gebruikt. Dat zeggen de Brusselse onderzoeksrechters in en persbericht. De burgemeester van Vorst droeg riep vorige donderdag de politie op om wegens overbevolking geen nieuwe gevangenen meer toe te laten.

“De overbevolking in de gevangenis is betreurenswaardig en bijna permanent”, zeggen de Brusselse onderzoeksrechters. De gevangenis van Vorst telt 405 plaatsen, en er zitten momenteel 646 gedetineerden. Van die 646 zitten er slechts 361 als gevolg van een aanhoudingsmandaat, waarvoor de penitentiaire instelling eigenlijk is bedoeld. De 285 anderen zijn 93 geïnterneerden (geesteszieken), 179 veroordeelden en dertien mensen die wachten op hun verschijning voor het hof van assisen. “De huidige capaciteit van de gevangenis van Vorst zou niet zijn overschreden indien het arresthuis niet ook voor andere doeleinden zou worden gebruikt”, zeggen de onderzoeksrechters. Die benadrukken dat ze een beroep doen op alternatieven voor de voorlopige hechtenis wanneer dit mogelijk is. De onderzoeksrechters herinneren eraan “dat het hen toekomt om detentiemaatregelen te nemen in de gevallen die door de wet worden voorzien. Het is echter de FOD Justitie die die ten uitvoer moet brengen. Enkel de regering en de minister van Justitie staan in voor de organisatie van de gevangeniscapaciteit.” (Belga)

Partner Content