Orde van Artsen wil deontologische hervorming

© iStock

De Orde van Artsen overweegt opnieuw een deontologische hervorming. De Orde streeft op die manier modernisering en een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening na. De huidige wetgeving dateert van 1967, maar ondertussen werden al 40 voorstellen tot hervorming ingediend, telkens zonder succes.

De Orde van Artsen overweegt opnieuw een deontologische hervorming. Daarmee wil de Orde zichzelf moderniseren en profileren als de behoeder van een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening. De huidige wetgeving dateert van 1967.

Het project zit in een voorbereidingsfase en wordt intern onderzocht door de Orde, bericht het vakblad De Specialist. De uiteindelijke beslissing ligt in handen van de federale politiek.

Streven naar transparantie

Het hervormingsvoorstel is mee geïnspireerd op een doctoraal proefschrift van professor Etienne De Groot, raadsheer bij het Grondwettelijk Hof, en impliceert een verruiming naar een deontologisch orgaan voor elk medisch beroep, dus niet enkel de arts.

Met een tuchtrechtelijke reorganisatie onderneemt de Nationale Raad een poging om de stap naar de 21e eeuw te zetten. De Orde wil zich profileren als de behoeder van een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening en pikt ook het streven naar transparantie op. Rode draad is dat de klager meer betrokken wordt bij het tuchtrecht. Alle definitieve tuchtbeslissingen zal de Orde anoniem online publiceren. De hervorming beoogt tot slot de verbetering van de rechtszekerheid van de vervolgde beroepsbeoefenaar, aldus De Specialist.

‘Al meer dan 40 hervormingsvoorstellen’

Het voorstel-De Groot is gestructureerd als een viertrapsraket. In vogelvlucht: een beroepsorde voor gezondheidszorgberoepen bestaat uit een of meer basisorganen, een of meer tuchtraden, een raad van beroep en een toporgaan met twee autonome orden (Nederlandstalig en Frans/Duitstalig) voor ieder te regelen gezondheidszorgberoep. Voor artsen blijft de huidige terminologie: onderaan de provinciale raden, bovenaan de Nationale Raad.

“In het verleden zijn al meer dan 40 hervormingingsvoorstellen voor de Orde ingediend maar geen enkel is uitgevoerd”, stipt Benoît Dejemeppe, voorzitter van de Nationale Raad van de Orde van Artsen, aan. “We moeten hier stap voor stap gaan”, zegt hij in De Specialist. (Belga/WB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content